Sise- ja väliskülastajad omavalitsustes 2017, 2018 (mobiilpositsioneerimise andmed)

Kaardirakendused näitavad 2 liiki andmeid:

1) KÜLASTAJAD – andmed on kuude kaupa ja aasta kohta kokku (2017 ja 2018):

• Väliskülastajad 18 riigist: % Eestis käinud väliskülastajatest, kes külastas antud sihtkohta (protsendina).
• Siseturistid: sihtkohta külastanute arv (absoluutarvuna).
• Iga sihtkoha puhul saab vaadata ka külastuste jagunemist ööbimise järgi: a) ööbimisega reis, millel ööbiti antud sihtkohas; b) ööbimisega reis, millel ööbiti mõnes teises sihtkohas; c) ühepäevareis. 

2) TEEKONNAD SIHTKOHTADE VAHEL – kuude kaupa (2017 ja 2018):

• Väliskülastajad 18 riigist: % antud sihtkohta külastanutest, kes külastas sel teekonnal teisi sihtkohti (protsendina).
• Siseturistid: antud sihtkohta külastanute arv, kes külastas sel teekonnal teisi sihtkohti (absoluutarvuna).
• On võimalik vaadata teekondi enne ja pärast antud sihtkoha külastust eraldi (või mõlemaid koos).

NB! Sihtkoha külastus tähendab seal viibimist vähemalt 2 tundi.

Kaardirakendused:

Sise- ja väliskülastajad 79 omavalitsuses (vastavalt haldusreformi järgsele jaotusele) 

Sise- ja väliskülastajad väiksemates üksustes – näiteks vallasisesed linnad eraldi, Saaremaa ja Hiiumaa vald väiksemate üksustena

Lisamaterjalid:

JUHEND: Metoodika kirjeldus ja tulemuste tõlgendamine

ESITLUS: Kuidas kaardirakendust kasutada ja milliseid andmeid see näitab?

ESITLUS: Mida näitavad kaardirakenduse andmed Hiiumaa külastajate kohta?