Airbnb statistika

EASi turismiarenduskeskus ostis firmalt AirDNA andmed portaali airbnb.com kaudu üüripindade kasutamise kohta Eestis ning eraldi ka Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning maakondades. AirDNA andmed on hinnangud, mitte täpne statistika.

Nii üüripindade nõudlus kui ka pakkumine on tugevalt keskendunud Tallinnale – tunduvalt rohkem kui nõudlus ja pakkumine majutusettevõtetes. Broneeritud öödest koguni 75% veedeti Tallinnas, 6% Tartus, 6% Pärnus ja 13% mujal Eestis. Võrdluseks võib tuua, et Eesti majutusettevõtetes veedetud öödest viibiti Tallinnas vaid 47%, Tartus 7%, Pärnus 12% ja mujal Eestis koguni 34%.

2018. aastal broneeriti Eestis airbnb.com kaudu väljaüüritavaid kortereid või maju kokku 377 421 ööks. Arv näitab öid, mil portaalis eraldi pakutav üüripind ehk maja või korter oli välja üüritud (sõltumata sellest, mitu inimest üüripinnal ööbis). Broneeritud ööde arv kasvas aastaga koguni 37%. Tallinnas kasvas broneeritud ööde arv 2017. aastaga võrreldes 36%, Pärnus 34%, Tartus 27% ja mujal Eestis 53%.  

Üüripindadel ööbinud inimeste arv ja päritoluriik pole teada. Airbnb avaldatud andmed Eesti kohta tervikuna viitavad sellele, et reisiseltskonnas oli keskmiselt 2,6 inimest. Seda eeldades küündis seal veedetud ööbimiste arv peaaegu miljonini (981 000). Statistikaameti majutusstatistika järgi veetsid sise- ja välisturistid Eesti majutusettevõtetes 2018. aastal 6,63 miljonit ööd. Siin tuleb aga arvestada, et osa pakutavatest üüripindadest sisaldub ka Statistikaameti majutusstatistikas (osa külaliskorteritest ja kodumajutustest).

Sõltuvalt sellest, mitu inimest tegelikult reisiseltskonnas oli ja kui suure hulga üüripindadest moodustavad majutusstatistikat esitavad külaliskorterid ja kodumajutused, võis 2018. aastal airbnb.com kaudu broneeritud üüripindadel lisanduda Eesti majutusettevõtetes veedetud ööbimistele 10-12% (2017. aastal hinnanguliselt 6-8%). Kuna üüripindade nõudlus on tugevalt Tallinnale keskendunud, lisandus Tallinnas ametlikule majutusstatistikale märkimisväärselt rohkem ööbimisi – hinnanguliselt 17-19%. Tartus lisandus majutusstatistikas kajastuvatele ööbimistele üüripindadel 8-10% ja Pärnus vaid 4-6%.