Turismiettevõtte ärimudelite mentorteenus

Taotluste vastuvõtmine on lõpetatud, kuna toetuse eelarve on esitatud taotluste rahalise mahuga kaetud.

EAS pakub tuge turismiettevõtte ärimudelite arendamiseks nii mentorteenusena kui toetusena.

2020.a saab mentorteenusega liituda KOV või riigi allasutus või vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidiline isik (AS, OÜ, SA, MTÜ). Mentorteenus on ettevõtte põhine ja jooksvalt taotlemiseks avatud. 

Mentorteenust ei saa kasutada koos turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide toetusega. Väikeprojektide toetuse raames on mentorlus abikõlbulik tegevus, kuid kahte toetust korraga ei ole võimaik samalaadsele tegevusele kasutada. Küll aga võib mentorteenuse kasutaja esiada projekti turismiettevõtete ärimudelite rakendamise suurprojektide toetuse taotlemiseks. 

EASi poolt tasutavate mentortundide maht on min 5 tundi ja max 10 tundi, mille eest EAS tasub 90% ja ettevõtja (mentii) 10% omaosalust. Tunnihinnad sõltuvad mentorite valikust. 
Näide: 10 tundi mentorteenust maksab kokku 1 250 eurot, millest EAS tasub 1 125 eurot ja mentii omaosalus on 125 eurot.

Mentorteenuse kestvus on maksimaalselt 3 kuud ja ühest ettevõttest võib osaleda mitu inimest, kes on ärimudeli arendamise seisukohalt olulised. 

Ärimudeli mentorteenus viiakse läbi ettevõtte tegutsemismudeli muutmiseks, see on turismiettevõtja seniste ja uute väärtuste kombineerimine eesmärgiga leida olemasolevale ressursile uut rakendust, hoida kokku kulusid ja seeläbi teenida täiendavat tulu ja kasumit.
Mentorteenuse tulemusel valmib business model canvas (ärimudeli lõuend) alusel uus või uuendatud ärimudel, mis on suunatud sise- ja välisturu külastajate teenindamisele ning sisaldab vähemalt ühte järgnevast:


a) teenuse arendamist uuele sihtrühmale;
b) personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamist;
c) unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine ja rakendamist.

Mentorteenuse läbiviimiseks on kaasatud koostööpartner BDA Consulting, kes koostab ajagraafiku ja koordineerib mentorteenuse läbiviimist. Kõik praktilised kokkulepped sõlmitakse BDA ja mentii vahel.  

Vaata mentorite nimekirja

Registreeru mentorteenusele siin.