Turismi ärimudelite rakendamise toetus

Taotluste vastuvõtmine on lõpetatud, kuna toetuse eelarve on esitatud taotluste rahalise mahuga kaetud.

18.05 toetuse infopäeva järelevaatamine

Vaata ka slaide siin

NB! Alates 18. mai 2020 toimub taotluste vastusvõtt uutel tingimustel. Muudatuse järgselt jaguneb toetus kaheks: käesolev toetus ning Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide toetus. 

Aitamaks leevendada koroonaviiruse COVID-19 puhangust tulenevaid mõjusid Eesti turismisektorile on toetuse uus peamine eesmärk arendada nii sise- kui välisturule sobivaid turismiteenuseid ning teenuse välisturu võimekust hinnatakse pigem pikemas kriisijärgses perspektiivis.

Toetuse eesmärgiks on anda turismiettevõtetele uusi tuluteenimise ja kulude kokkuhoiu võimalusi ja seeläbi suurendada nende konkurentsivõimet.

Ärimudeli arendamine tähendab teenuse arendamist sise- ja välisturule, valides alljärgnevast loetelust vähemalt ühe tegevuse:

Toetame

  • teenuse arendamist uuele sihtrühmale;
  • personali, turunduse ja teeninduskvaliteedi arendamist;
  • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamist ja rakendamist.

Taotlemine

Toetust antakse kuni aastani 2022 või kuni vahendite lõppemiseni mahus 4 miljonit eurot.

Toetuse maksimummäär projekti kohta on 200 000 ja miinimummäär 20 000 eurot. Toetus võib moodustada kuni 80% projekti kogueelarvest.

Taotluse võivad esitada kõik juriidilised isikud, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused. Juhul kui toetuse taotleja on avaliku sektori allasutus, tuleb projekti elluviimisesse kaasata vähemalt üks väikese või keskmise suurusega ettevõte, kes teenib tulu projekti tulemusel saabuvate väliskülastajate teenindamisest.

Loe lisaks SIIT. 


Uudiskiri