Turismi ärimudelite toetus

Toetame turismiettevõtete ärimudelite uuendamist ning selle kaudu Eesti turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu.

Turismiettevõtja uuendatud ja senisest kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse ja tehnoloogilise lahenduse väljaarendamist ja rakendamist ning turundamist välisturgudel.

Ärimudeli arendamine tähendab teenuse arendamist rahvusvahelisele sihtturule, valides alljärgnevast loetelust vähemalt ühe tegevuse:

Toetame

  • teenuse arendamist uuele sihtrühmale - senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;
  • personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamist;
  • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamist ja rakendamist.

Taotlemine

Toetust antakse kuni aastani 2022 või kuni vahendite lõppemiseni mahus 5 miljonit eurot.

Toetuse maksimummäär projekti kohta on 200 000 ja miinimummäär 20 000 eurot. Toetus võib moodustada kuni 60% projekti kogueelarvest.

Soovi korral on võimalik osaleda mentorluses, et koos mentoriga oma ettevõttele uus ärimudel välja arendada.

Taotluse võivad esitada kõik juriidilised isikud, kes on tegutsenud vähemalt 36 kuud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused. Juhul kui toetuse taotleja on avaliku sektori allasutus, tuleb projekti elluviimisesse kaasata vähemalt üks väikese või keskmise suurusega ettevõte, kes teenib tulu projekti tulemusel saabuvate väliskülastajate teenindamisest.

Loe lisaks


Uudiskiri