Turismi ärimudelite rakendamise toetus

Turismiettevõtete ärimudelite rakendimise suurprojektide vastuvõtt algab 07. jaanuaril 2021.a. 

Toetuse uus peamine eesmärk arendada nii sise- kui välisturule sobivaid turismiteenuseid, teenuse välisturu võimekust hinnatakse pikemas kriisijärgses perspektiivis.
Toetuse eesmärgiks on anda turismiettevõtetele uusi tuluteenimise ja kulude kokkuhoiu võimalusi ja seeläbi suurendada nende konkurentsivõimet.

Ärimudeli arendamine tähendab teenuse arendamist sise- ja välisturule, valides alljärgnevast loetelust vähemalt ühe tegevuse:
Toetame
• teenuse arendamist uuele sihtrühmale;
• personali, turunduse ja teeninduskvaliteedi arendamist;
• unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamist ja rakendamist.

28.10 toimunud toetuse ja taotlemise tingimusi tutvustava infopäeva esitlus ja järelevaatamine on SIIN.

Taotlemine
Toetust antakse kuni aastani 2022 või kuni vahendite lõppemiseni mahus 2,1 miljonit eurot.

Taotlusi võetakse vastu vähemalt 2,5 kordselt üle vooru kinnitatud eelarve, vähemalt summas 5,25 miljonit eurot. Esitatud taotlusi menetleb EAS nende laekumise järjekorras arvestades kehtivat eelarve mahtu. 

Toetuse maksimummäär projekti kohta on 200 000 ja miinimummäär 20 000 eurot. Toetus on max 80% ja omafinantseering on 20% projekti kogueelarvest.

Taotluse võivad esitada kõik juriidilised isikud, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused. Juhul kui toetuse taotleja on avaliku sektori allasutus, tuleb projekti elluviimisesse kaasata vähemalt üks väikese või keskmise suurusega ettevõte, kes teenib tulu projekti tulemusel saabuvate väliskülastajate teenindamisest.

Loe lisaks SIIT. 


Uudiskiri