Turismi ärimudelite koolitusprogramm ja toetus

Toetame turismiettevõtete tegutsemismudeli muutmist, et tekiks uusi tuluteenimise ja kulude kokkuhoiu võimalusi ning kasvaks ettevõtja investeerimisvõimekus.

Toetame

  • teenuse arendamist rahvusvahelisele sihtturule;
  • teenuse arendamiste senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;
  • protsesside, sealhulgas personaliarendus-, müügi- ja turundus-, tootmis- ning teenindusprotsesside arendamist ja rakendamist;
  • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamist ja rakendamist.

Taotlemine

  • Toetust antakse aastatel 2017–2021 , kokku mahus 4,7 miljonit eurot. 2017. a on toetuse kogueelarve 300 000 eurot, järgnevatel aastatel 1,1 miljonit eurot aastas. Aastase eelarvemahu täitumisel peatatakse taotluste vastuvõtt kuni järgmise aasta vahendite avanemiseni.

Peamised tingimused

  • Toetuse taotlemise eelduseks on osalemine EASi turismi ärimudelite arendamise koolitusprogrammis, täpsemalt selle pikemas koolitustsüklis (mentorlus, praktikum).
  • Toetuse maksimummäär projekti kohta on 150 000 ja miinimummäär 20 000 eurot. Toetus võib moodustada kuni 60% projekti kogueelarvest.
  • Toetuse taotleja käive aastas (kahe eelneva majandusaasta keskmine) peab olema vähemalt sama suur kui taotletav toetus, ehk minimaalselt 20 000 eurot.

Loe lisaks


Uudiskiri