Green Key

UUS!

Mida teha selleks, et ettevõte oleks keskkonnahoidlikum? Kuidas keskkonnahoidlikkus aitab ettevõttel säästa kuludelt, tõsta mainet ning mis kõige olulisem, hoida meie kaunist loodust?

Green Key on turismiettevõttele hea võimalus edukamalt majandada ning näidata ka väljapoole, kuidas saavutada kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel.

Märgisega saavad liituda:

  • majutusettevõtted
  • atraktsioonid (muuseumid, külastuskeskused, teemapargid, lõbustuspargid, loomaaiad)
  • konverentsikeskused

Green Key sai alguse 1994. aastal Taanist ning tänaseks on märgisega liitunud 62 riiki üle maailma. Green Key rahvusvaheliseks eestvedajaks on FEE (Foundation for Environmental Education).  Green Key Globali kodulehelt leiab üldkehtivaid juhendmaterjale ning ka muud huvitavat lugemist. 

2001. aastal liitus kvaliteedisüsteemiga ka Eesti. Märgist koordineerib Eestis EASi turismiarenduskeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega

Green Key märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon täitma Green Key kohustuslikke kriteeriume. Igal järgneval aastal tuleb ettevõttel täita lisaks kohustuslikele kriteeriumite ka kasvavas joones soovituslikke kriteeriume.

Green Key diplom omistatakse üheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks.

 Green Key liitumise argumendid ja hinnad

Taotlemise tingimused

Tutvu ka säästva turismi materjalidega meie juhendite leheküljel.

Taotlusvormid

Green Key märgise taotlemiseks on loodud e-taotlus. E-taotluse vormi leiab iga ettevõte puhkaeestis.ee lehele sisselogides "kvaliteedimärgised" nupu alt. E-taotlus põhineb üleval pool välja toodud kriteeriumitele.

Green Key CVI ja logod

Kasulikku lugemist

Koolitusmaterjalid
(22. veebruaril 2017 toimunud koolitus atraktsioonidele)

Rahvusvaheline keskkonnamärgis Roheline Võti - mis see on?

Atraktsiooni keskkonnaaspektid ja -mõjud Rohelise Võtme kriteeriumide põhjal.

Ökokaardistamine

Kust siis alustada, keda ja kuidas kaasata?

Rohelise Võtme taotlemine.

Kontakt:

Triin Killing
Green Key projektijuht
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Tel +372 6276 100, greenkey@sei.org

Green Key märgisega seotud tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.


Uudiskiri