EASi turismiarenduskeskus ootab osalema Roheliste Sihtkohtade pilootprogrammis

EASi turismiarenduskeskusest sai rahvusvaheliselt tuntud säästvat turismi arendava MTÜ Green Destinations ametlik partner. Green Destinations (GD) pakub piirkondadele tuge kestliku ja vastutustundliku arengu kavandamiseks. Esimese sammuna on 2020-21 kavas läbi viia pilootprogramm, et testida GD sobivust Eesti roheliste sihtkohtade arendamisel.

Piloodis on oodatud osalema maakonnad, linnad, saared, looduskaitsealad, kus on eesmärgiks võetud kestliku arengu toetamine sihtkohas. Osalemine eeldab, et piirkonnas on olemas sihtkoha turismi juhtiv organisatsioon ehk DMO (destination management organisation).

Pilootprogrammis osalevad sihtkohad saavad ligipääsu Green Destinationsi 100 kriteeriumist koosnevale standardile ja väliseksperdi auditi abil ülevaate hetkeseisust ning soovitused edasiste arenduste kavandamiseks. Pilootprogrammis osalevate piirkondade osalustasu Green Destinationsile katab perioodil 2020-21 EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Huvitatud piirkondadel palun esitada vabas vormis sooviavaldus ja motivatsioonikiri koos meeskonna kirjeldusega (max 2 lk) hiljemalt 28.02 e-postile: imbi.martinson@eas.ee. Piloodis osalevad sihtkohad teeme teatavaks hiljemalt 12.03.

Lisainfo:  EASi turismiarenduskeskuse kvaliteedisüsteemi koordinaator Imbi Lepik-Martinson, imbi.martinson@eas.ee

Green Destinations pilootprogrammi tegevuskava

1. juuni 2020 Sustainable Destination Top100 taotluse esitamine, sh:

 • Sihtkoha lühitutvustus
 • Kaart
 • Säästvate tegevuste esitlus
 • 5 autoriõiguste-vaba kõrge kvaliteediga pilti (min 1 MB)
 • Kokkuvõte sihtkoha tegevustest Green Destinations poliitika ja juhtimise valdkonna kriteeriumite täitmiseks
 • Kvantitatiivne indikaatorite aruanne - 30 indikaatorit
 • Good Practice Story
 • Kaks sõltumatut soovitajat (nimed ja kontaktid)

Mida Top100 osalemine annab:

 • Green Destinationi platvormile ligipääsu
 • Osalemine GGDD2020 auhinnagalal
 • Eduka taotluse korral Top100 sertifikaat
 • Esitluse võimalus GGDD2020 ja soodushind GGDD-l osalemiseks
 • Sustainable Destinations Top100 finalisti/võitjana nähtavus ITB Berliinil – eelduseks Good Practice Story esitamine
 • Nähtavus Top100 veebis ja sotsiaalmeedias
 • Õigus kasutada 2020 Top100/ITB Award logo oma turundustegevustes.

Green Destinations Top 100 auhinnagala 6.-8. oktoober 2020 Global Green Destinations Days (GGDD20) Bodrumis Türgis.

Mai 2020 - veebruar 2021 - Green Destinations Award - Certification taotlus: 100 kriteeriumit ja välisaudiitori külastus (Bronze, Silver, Gold, Platinum). Vt protsessi kirjeldust SIIT.

November 2020 – Sustainable Destinations Top100 võitjatel võimalus esitada Good Practice Story ehk kestliku turismi edulugu ITB Berliinile. 

Märts 2021 ITB Berliin, Green Destinations Award ja Certification Program (ACP) Good Practice Story võitjate väljakuulutamine.

Edulugude kategooriaid ja 2019. a võitjaid vaata SIIT.

Aprill - September 2021 järgneb töö Green Destinations Award programmi ja Green Destinationi sertifitseerimisega.

Oktoober 2021 - GGDD 2021

November 2021 - Green Destination piloodi kokkuvõte ja edasised plaanid.

Loe ka GD juhendmaterjali SIIT.