Tugevad sihtkohad: terviklik külastajateekond

Peame oluliseks kvaliteetse külastajakogemuse süsteemset arendamist. Terviklik ja loogiline külastajateekond algab mugavast infootsingust ning lõpeb kohapealse kliendikogemusega, kus on tagatud mitmekesised teenused ja sujuv liikumine nende vahel, alates transpordist ja lõpetades tootepakkumisega. Terviklike külastajateekondade eelduseks on tootepakkumise juhtimine sihtkoha, mitte haldusüksuse põhiselt, samuti eri sihtkohtade hea koostöö konkureerimise asemel. 

  • Toetame toodete ja teenuste digitaliseerimist ja turismiettevõtjate digitaalsete oskuste arengut sihtkohtade arendamisel. Toome sihtkohaarendusse innovatiivseid ja digilahendustel põhinevaid mudeleid. Oluline on integreerida erinevad andme- ja müügiplatvormid sihtkoha ja riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil. 
  • Peame oluliseks võrgustike loomist ja koostöö arendamist sihtkohtade ning turismivaldkondade ökosüsteemide osapoolte vahel. Soodustame eri turismivõrgustike omavahelist koostööd ning määratleme eri võrgustike põhirollid selliselt, et need toetaksid sihtkohtade strateegiaid.
  • Toetame investeeringuid ja turundustegevusi, mis ületavad maakonna vm administratiivüksuse piire, suurendavad koostööd sesoonsuse vähendamiseks ja piirkonna terviklikuks pakkumiseks.