Ühiskampaaniad Visit Estoniaga

Visit Estonia kutsub Eesti turismiettevõtjaid, erialaliite ja sihtkohti osalema ühiskampaaniates eesmärgiga kasvatada Eesti turismiettevõtjate eksporti.

Pakume osalust ühiskampaaniates miinimumeelarvega 40 000 eurot, mis jaguneb võrdselt Visit Estonia ja partneri(te) finantseeringu vahel. Ühiskampaaniat võib rahastada üks või ka mitu organisatsiooni, kes moodustavad kampaaniaks ühise mitteformaalse partnerluse. Partnerlusele piire pole, seda võib moodustada üheks projektiks mitu ettevõtet, ettevõte koos erialaliidu ja sihtkohaga jne. Täpsemad kampaaniatingimused räägitakse läbi.

Selleks, et kampaanial oleks võimalikult suur mõju, mis lõpuks avalduks Eesti kasvavas turismitulus ja suurenenud külastajate arvus, lähtume kampaaniate rahastamisel esmatähtsatest sihtturgudest, millel on suurim potentsiaal tuua turismiinvesteeringutelt tulu.

Kõik, kes on huvitatud ühiskampaaniates osalemisest 2019. aastal, palun kirjutage oma plaanidest EASi turismiarenduskeskuse kliendisuhete juhile Piret Koodile (piret.koodi@eas.ee).

2019. aasta ühiskampaaniates osalemise soovist saab märku anda kuni 30. juunini 2019.