Visitestonia.com juhendid

TURISMIETTEVÕTETELE: turismipakkumiste turundamine

EASi turismiarenduskeskus pakub turismiettevõtjatele tasuta võimalust turundada oma pakkumisi riiklikus turismiinfoportaalis visitestonia.com/puhkaeestis.ee. Oma ettevõtte pakkumist saab tutvustada reklaamteksti ning kvaliteetsete piltide ja videotega. Kui pakkumine sobib välisturule, tõlgime info kuni kuude võõrkeelde (inglise, soome, vene, läti, rootsi, saksa). Kõigis kasutajakonto loomise ja haldamise küsimustes abistab kohalik turismiinfokeskus.

Oleme loonud riiklikku turismiinfoportaali kasutavatele ettevõtetele ka lahenduse, mis võimaldab ligipääsu oma objektide vaadatavuse statistikale ning võrrelda end lähedal asuvate ja samatüübiliste ettevõtetega. Andmed statistikalehel pärinevad Google Analytics’ist ja on heaks tööriistaks turundustulemuste analüüsil.

AVALIKULE JA KOLMANDALE SEKTORILE: turismiinfosüsteemi andmete kasutamine

Võimaldame mitmesugustele organisatsioonidele kasutada visitestonia.com/puhkaeestis.ee rikkaliku üle-eestilise andmebaasi andmeid. Põhilisteks tingimusteks on viitamiskohustus, samuti see, et andmete võtmisega ei tohi teenida müügitulu.

Andmete jagamiseks oleme välja töötatud XML-põhise veebiteenuse, mis väljastab kogu visitestonia.com/puhkaeestis.ee avalikus pooles näha oleva andmebaasi objektide infot (sh multimeediat ja tõlkeid). Andmeid vahendada soovija saab ise küsida just neid andmevälju, mida soovib oma veebilehel kuvada. Veebiteenus võimaldab pärida andmeid ka ürituste kohta.

Andmeid on võimalik kasutada mitut moodi: nii visitestonia.com/puhkaeestis.ee andmeid tervikuna oma portaalis kuvades kui ka pidades ise objektide nimekirja ja suunates klienti riiklikku turismiinfosüsteemi detailandmete vaatamiseks.

Veebiteenusega liitumiseks on organisatsiooni esindajal vaja kinnitada kasutustingimustega nõustumist, saates e-kirja abi@puhkaeestis.ee. Pärast kasutustingimustega nõustumist väljastame ligipääsu, mille abil on võimalik andmeid tõmmata. Kindlasti soovitame kasutada veebiteenuse kõige uuemat versiooni.

Juhime tähelepanu, et väljastame ainult andmeid ning võimalik eeldatav arendus- ja integreerimistegevus on andmeid kasutada sooviva organisatsiooni kanda.

ELEKTROONILISTE INFOPUNKTIDE OMANIKELE: infokioski lahendus

Pakume kõigile elektrooniliste infopunktide omanikele internetipõhist tehnilist lahendust, mis võimaldab kuvada visitestonia.com andmebaasi sisu infokioskina. Sisu on võimalik lokaliseerida sõltuvalt infokioski asukohast nii, et objektide asukohtade kaugusi näidatakse alates antud infokioski asukohast. Ühtlasi on võimalik seal eeliskuvada oma piirkonna objekte, kui selleks on soovi. Lahendus töötab nii erinevate veebilehitsejatega kui ka SiteKioski tarkvaraga.

REKLAAMIAGENTUURIDELE: ülevaade veebi võimalustest


Uudiskiri