Green Key teemaline seminar turismiettevõtetele

Allikas: Priidu Saart

Hea turismiettevõtja!


06.05 toimus Green Key taotlusvooru tutvustav seminar turismiettevõtetele.

Seminaril tutvustasime keskkonnajuhtimise olemust ja olulisust ning Green Key märgise süsteemi. Lisaks andsime ülevaate taotlusvooru nõuetest ja orienteeruvast taotlemise etappide ajakavast. 

Seminari üldosale järgnes kaks paralleelselt toimuvat temaatilist töötuba. Töötoad olid suunatud majutusasutustele ja konverentsikeskustele ning toitlustusasutustele ja turismiatraktsioonidele nagu muuseumid, teemapargid jne. Töötubades räägiti detailsemalt vastava kategooria eripäradest nii keskkonnajuhtimises kui Green Key märgise rakendamisel.

Kuigi seminari eesmärk oli valmistada ettevõtjaid ette märgise taotlust esitama, siis seminaril osalemine ei kohusta Green Key programmiga liituma. Huvi korral saab aga registreeruda Green Key ametlikku taotlusvooru. Järgmine taotlusvoor kestab maist oktoobrini 2022 ning selle raames korraldatakse viis koolitust, mille käigus tutvutakse osalejatele kõiki Green Key kriteeriumeid, keskkonnahoiu ja kestliku turismi põhimõtteid ning keskkonnahoiu edendamist toetavaid tegevusi. Taotlusvooru jooksul toimunud koolituste tulemusena on osalejatel olemas kõik vajalikud teadmised programmi kriteeriumite rakendamiseks turismiettevõttes, taotluse edukaks esitamiseks ja Green Key märgise omandamiseks.

Teavitusseminari viisid läbi SEI Tallinna eksperdid Evelin Piirsalu, Harri Moora ja Kadi Väli.

Lisateave Green Key märgise kohta siit. Lisainfo: green.key@eas.ee

Green Key märgisega seotud tegevusi koordineerib Eestis Turismiarenduskeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusega. Programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Vaata seminari järele siit:


1. töörühma video toitlustusasutustele ja turismiatraktsioonidele:


2. töörühma video majutusasutustele ja konverentsikeskustele: