Allikas: Kohtla Kaevanduspark

Talvekeskus Eesti Kaevandusmuuseumis

Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi territooriumil asuvas Talvekeskuses on mäenõlv, kus saab kelgutada ja on  tuubirada ning saab sõita "lendava vaibaga".

Lisaks murdmaarajad ning lumerohkuse korral ka suusasprindirada. 
Murdmaaradadest on valgustatud 1,7 km ja 2 km ring.

Huvitav teada: - mäenõlv on rajatud põlevkivi kaevandamise käigus tekkinud aherainepuistangutele.
Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi territooriumil asuvas Talvekeskuses on mäenõlv, kus saab kelgutada ja on  tuubirada ning saab sõita "lendava vaibaga".
Omadused