Otsi Eestis reisides silti “Siin on turvaline”!

Allikas: Visit Pärnu

Otsi Eestis reisides silti “Siin on turvaline”!

Koroona levib endiselt. Eesti on olnud tõmbekeskus konverentside korraldajatele ja puhkajatele välisriikidest, rääkimata kohalikest nautlejatest. Kus on siis praegusel ajal turvaline ööbida? Või kuidas olla kindel, et ürituse korraldaja hoiab piisavalt puhtust, et viirusepisikuid peletada? Selleks otsi silti "Siin on turvaline!"

Sellise märgise saavad taotleda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et täidavad kõiki Terviseameti poolt ette nähtud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele.

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Lisaks peavad märgise saajad osalema EASi turismiarenduskeskuse veebiseminaridel.

Märgise saamine tähendab järjepidevat tööd, sest reeglite rikkumise korral kaotab teenusepakkuja õiguse silti kasutada. Kuna märgise annab välja piirkonda esindav turismiarendamise ühendus, võivad sildid üle Eesti visuaalselt erineda, sõnum nendel on aga ühtne: "Siin on turvaline" või "You are safe here".

Sildid võivad piirkonniti erineda, kuid sõnum on ühtne!
Foto: Visit Estonia

Tänaseks on märgisega liitunud erialaorganisatsioonidest Maaturism, Toidutee, Kultuuritee, Eesti Peakokkade Ühendus ja Eesti Spaaliit; turismipiirkondadest Pärnu, Tartu, Ida-Virumaa, Visit Peipsi, Järvamaa, Põltsamaa, Põlvamaa, Saaremaa, Setomaa, Võrumaa, Lahemaa, Lääne-Virumaa, Rakvere, Raplamaa, Läänemaa.

Otsi asutustest desojaama

Üle saja turismiasutuse said endale uued desojaamad sõnumiga "Puhka Eestis". Need asuvad sissepääsude juures, et külastajad saaks esimesel võimalusel käed puhtaks teha.


Puhka Eestis desojaam Eesti Rahva Muuseumis

Suur sinine jaam jääb hästi silma ja näitab kaugelt kätte, kus saab käsi puhastada

Foto: Visit Estonia

Eesti on olnud suurürituste korraldamise tõmbekeskus

Praegusel ajal on küll ranged piirangud, kuid nende leevenedes on Eesti igati populaarne ja turvaline paik suurürituste korraldamiseks. Kompaktse riigina on siin suhteliselt lihtne teha kiireid muudatusi nii asukohtade kui ka teenusepakkujate osas – paindlikkus on tihtipeale ürituse õnnestumise võti. Samuti on meie eeliseks kõrgtehnoloogiliste ja digilahenduste hea kättesaadavus, mis mujal maailmas oleksid väga kulukad või mida oleks mujal raske ootamatute muutuste korral kiirelt rakendada.

Siiski sõltub ohutus igaühest, nii ürituse korraldajast kui ka osalejast, meie riiki reisijast kui ka kohalikust elanikust. Eesti ettevõtted pingutavad selle nimel, et külalised tunneksid end mugavalt ja turvaliselt, nagu öeldud, tunneb need asutused ära vastava märgise järgi "Siin on turvaline". Vastutasuks peaksid külastajad järgima omalt poolt kõiki ohutusstandardeid- ja eeskirju. Vaid ühise pingutusega seljatame rasked ajad.

Märgisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Puhka turvaliselt!

Leia märgisega teenusepakkuja!