Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2018

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2018 teemaks on kompositsioonimudelid ja kompositsioon kui kogemus.

Nüüdismuusika Päevade kavas on sümpoosion, kontserdid, muusika töötoad interpreetidele, näitused, etendused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised.  
 
1988. aastal algatatud muusikapäevad tutvustavad Lääne muusikaloo XX sajandi kesksemaid voole, eeskätt modernismi ning selle esteetilis-filosoofilisi põhimõtteid – kontsertide, performance’ite, ettekannete ja arutelude kaudu.
Üritus kujundab sidet eri kunstialade, filosoofia ning kirjanduse teooria ja praktika vahel.Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2018 teemaks on kompositsioonimudelid ja kompositsioon kui kogemus.

Nüüdismuusika Päevade kavas on sümpoosion, kontserdid, muusika töötoad interpreetidele, näitused, etendused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised

Ajad ja hinnad
Pärnu linn, Pärnu linn

Pärnu Nüüdismuusika Päevad. Kompositsioonimudelid ja kompositsioon kui kogemus

06.01 - 14.01.2018, 09:00 - 21:00

Omadused