Nõukogude ajaloo teejuht

Sellest polegi nii ammu aega möödas, kui lõppes Nõukogude okupatsiooniaeg Eestis. Enamikul inimestest on see keerukas periood oma vastuoluliste kogemustega veel hästi meeles. Seda meenutab ka toonane arhitektuur, mida võib siin-seal kohata igas maakonnas: endiste suurmajandite keskusehooned, kultuurimajad, nn hruštšovkad elamuarhitektuuris jmt.

Et mitte seda perioodi mälust päris kustutada, tasub ette võtta retk lähiajaloo radadele ning meelde tuletada ajaloolisi, poliitilisi ja ideoloogilisi paradokse, mis sel ajal oli igapäevane elu.

Sellest polegi nii ammu aega möödas, kui lõppes Nõukogude okupatsiooniaeg Eestis. Enamikul inimestest on see keerukas periood oma vastuoluliste kogemustega veel hästi meeles. Seda meenutab ka toonane arhitektuur, mida võib siin-seal kohata igas ma

Vaatamisväärsused teekonnal
Omadused