Kärevere looduskaitseala

Kärevere looduskaitseala loomise eesmärgiks on haruldaste looma- ja taimeliikide ning nende elupaikade, metsa- ja luhakoosluste ja siseveekogude kaitse.
Kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud, jõed ja ojad, rohundite rikkad kuusikud, läänetaiga ning soostuvad ja soo-lehtmetsad. Kaitstavateks liikideks on must-toonekurg, väike-konnakotkas, merikotkas, mitmed nahkhiireliigid, tõugjas, hink, võldas, vingerjas, kaunis kuldking jt.

Kärevere looduskaitseala loomise eesmärgiks on haruldaste looma- ja taimeliikide ning nende elupaikade, metsa- ja luhakoosluste ja siseveekogude kaitse.
Kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud, jõed ja ojad, rohundite rikkad kuusikud, läänetaig

Omadused