Algas üleeuroopaline kultuuriturismi edendav projekt IMPACTOUR

11. märts 2020

IMPACTOURi projekt sai rahastuse äärmiselt konkurentsitihedast Euroopa Komisjoni Horizon 2020 teadus- ja arendustegevuse programmist. Projekt kestab 36 kuud ning toetuse suurus on 2,9 miljonit eurot. Projektis osaleb 12 partnerit 9 Euroopa riigist ning nende hulgas on kultuuriturismi arendajad, teadusasutused ja poliitikakujundajad nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil. Eestist osalevad turismi arendava partnerina EAS-i turismiarenduskeskus ning teaduspartnerina Balti Uuringute Instituut.

Sõltuvalt sihtkohast on kultuuriturismi osakaaluks hinnatud globaalselt keskmiselt 40-50% turismi kogumahust. See tähendab, et kultuur on kas reisimise peamine põhjus või oluline tegevus sihtkohas olles. Eesti väliskülastajatest 35% on nimetanud reisimotivatsioonina kultuuriturismi, sh arhitektuur, kultuuri- ja spordisündmused, mõisad (2016-2017 väliskülastajate uuringu andmete alusel). Eesti turismiteenuste ekspordist 1,98 miljardist eurost aastal 2018 tähendab see ligi 600 miljoni euro eest väliskülastajate poolt tarbitud teenuseid Eesti ettevõtetes. 

Projekti raames luuakse lihtsasti kasutatav metoodika ja innovaatiline veebipõhine tööriist kultuuriturismi mõjude mõõtmiseks ja hindamiseks. Vaatluse alla võetakse eelkõige kultuuriturismi majanduslik ja sotsiaalne mõju sihtkohale. Mõjude mõõtmiseks kogutakse ja pakutakse välja võtmeindikaatorid, mille alusel iga kultuuriturismi sihtkoht saab mõjusid ise määratleda ja tööriista abil hinnata. Tööriista metoodika töötatakse välja koostöös kultuuriturismi sihtkohtade ja võrgustikega üle Euroopa kokku 15 pilootprojekti abil. Pärast seda valideerivad tööriista 5 partnerit üle Euroopa, Eestist osaleb valideerimise faasis Tartu targa linna ja kultuuriturismi sihtkoha arendamise projekt. 

Projekti käigus kogutakse hästi toimivate ja ka mittetoimivate praktikate näiteid ning antakse soovitusi kultuuriturismi ärimudeli jätkusuutlikuks arendamiseks, maksimeerides positiivseid mõjusid ning vähendades negatiivsete mõjude ilmnemist, rakendades säästva arengu põhimõtteid.

EASi turismiarenduskeskuse roll projektis on anda sisendit kultuuriturismi mõjude kohta Eestis, panustada kultuuriturismi ärimudelite arendamise strateegiasse, osaleda koos Tartuga tööriista valideerimisel ning testida andmete kogumist mobiilpositsioneerimise metoodika alusel.
Balti Uuringute Instituudi roll on analüüsida kultuuriturismi ja majandusarengu seoseid, pakkuda sellest tulenevalt välja mõjude hindamise alaseid lähenemisi ing aidata kaasa uudsete andmeanalüütiliste meetodide (suurandmed, sotsiaalmeedia, liiklusandmed, mobiilpositsioneerimine) rakendamisele mõjude hindamiseks kultuuriturismi valdkonnas.

Projekti partnerid:
1) UNINOVA-Instituto de desenvolvimento de novas tecnologias (Portugal);
2) Tecnalia Research & Innovation (Hispaania);
3) Cyprus University of Technology (UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage);
4) Cultur Viajes y Patrimonio S.L.U (Hispaania);
5) Balti Uuringute Instituut (Eesti);
6) Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative (Itaalia);
7) European Network for Accessible Tourism (ENAT; Belgia);
8) Agence de Coopération Interrégionale et Réseau Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (Prantsusmaa);
9) Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (Assoorid, Portugal);
10) EASi turismiarenduskeskus;
11) TRANSROMANICA – The Romanesque Routes of European Heritage e.V. (Saksamaa);
12) Europa Nostra (Holland).

5 pilootprojekti kultuuriturismi mõjude mõõtmiseks:
PILOT 1: Aldeia das Sete Cidades, Portugal: one of the 7 Natural Wonders of Portugal, located in the Azores, on island of São Miguel
PILOT 2: Sassi, Italy: Sassi surround the Civita and constitute a city unto itself, completely carved out of the face of the calcareous rock -what is known as tufa stone. UNESCO declared the Sassi to be a World Heritage Site in 1993.
PILOT 3: Tartu City and County, Estonia: European Culture Capital in 2024, Smart City solutions and Data collection of major events held in Tartu: case study 2019 Metallica concert and more.
PILOT 4: Straße der Romanik / Route of the Romanesque in Saxony-Anhalt, Germany: one of the 16 federal states (Bundeslander) of Federal Republic of Germany With its 1,000km long “Route of the Romanesque” full of fascinating medieval monuments such as cathedrals, churches, castles, palaces and palatinates, scenic and historically important parklands and landscapes, UNESCO World Heritage sites, memorial places of great personalities like Martin Luther, Otto the Great, Bach and Handel, music events and festivals.
PILOT 5: Chemin d’Arles, France-Spain: a link between the Mediterranean and Atlantic sides, the Arles route, also called via Tolosana, links Arles to Puente-la-Reina in Spain, where it joins the Camino Frances in just under 1,000 kilometres.

Lisainfo:
EASi turismiarenduskeskuse projektijuht: monika.karu@eas.ee
IMPACTOURi veebileht: www.impactour.eu
Twitter, Facebook