Väliskülastajate uuring 2016-2017

Väliskülastajate uuringu tegi Statistikaamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel. Väliskülastajate uuring on valikuuring, millega kogutakse infot Eestist lahkuvatelt vähemalt 15-aastastelt välisriikide elanikelt silmast-silma intervjuuna.

KÜSITLUSPERIOOD: 2016.a. uuring toimus 1.07-11.08 ja 14.11-11.12.   2017.a. uuring toimus küll samadel kuudel, kuid veidi erinevatel nädalatel: 17.07-13.08 ja 1.11-17.12.

NB! Uuringu tulemused on üldistatavad ainult antud küsitlusperioodidel (konkreetsetel nädalatel) Eestis käinud väliskülastajatele; uuringu tulemusi ei saa üldistada kogu aasta jooksul  (s.t. kõigil hooaegadel) Eestis käinud väliskülastajatele. Seetõttu on järgnevalt esitatud andmed ainult suvise ja talvise etapi kohta eraldi. Kuigi neid on järgnevas tekstis nimetatud suve ja talve tulemusteks, esindavad andmed tegelikult siiski ainult konkreetseid küsitlusperioode (nädalaid), mitte ka kogu suve ja kogu talve.

KÜSITLUSKOHAD paiknesid Tallinna sadama A ja D terminalides, Tallinna lennujaamas, bussijaamas (rahvusvahelistes liinibussides) ja raudteejaamas (Venemaale suunduvates rongides), Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktides, Valgas (valdavalt kaubanduskeskuste ja bensiinijaamade parklates, kuid ka endistes piiriületuskohtades) ning Ikla endises piiripunktis ja selle lähedal Lätis asuvas bensiinijaamas. Iklas ja Valgas sai küsitleda vaid neid, kes ise küsitluskohtades peatusid. Kuna Statistikaameti küsitlejatel pole õigust sõidukeid peatada, siis neil, kes küsitluskohas peatust ei teinud, puudus võimalus küsitlusse sattuda. Et saada valimisse rohkem üle Läti piiri lahkuvaid vastajaid, küsitleti lisaks Tartus Ahhaa keskuse juures. Neilt küsiti e-posti aadress ja paluti neil täita veebiankeet pärast koju jõudmist. Siiski ei pruugi tulemused kajastada päris adekvaatselt Läti turistide tegelikku struktuuri.

ÜLEVAADE: Eestis ööbinud Soome, Rootsi, Norra, Vene, Läti, Leedu, Suurbritannia, Saksa, Itaalia ja Prantsuse turistid 2016.-2017.a. väliskülastajate uuringu põhjal (57 lk.)

Ülevaates esitatud tulemused on allpool ka üksikute küsimuste kaupa eraldi:

Eelnevad reisid Eestisse

Vanusegrupid ja reisimine koos kuni 14a. lastega

Reisi eesmärk

Eestis viibimise kestus

Kulutused ja reisipaketi kasutamine

Teiste riikide külastamine lisaks Eestile

Eestis külastatud kohad

Majutuskohad ja tasulise majutuse broneerimine

Tegevused Eestis ja nende vastavus ootustele

Motivatsioon Eestisse puhkusereisile tulekuks ja reisiotsust mõjutanud tegurid

Infoallikad (2015-2016)

NB! Väliskülastajate uuringu tulemused USA, Hiina ja Jaapani turistide kohta on esitatud kaugturgude ülevaadetes, mis asuvad alamlehel Turismiuuringud välisriikides.

Täiendavad väljavõtted:

Soome, Läti, Venemaa, Saksamaa ja Rootsi puhkuseturistide segmendid

Koos lastega reisinud Soome turistid

Soome ühepäevakülastajad


    Uudiskiri