Väheneb turismi hooajalisus ja mitmekesistuvad sihtturud

27. märts 2019

Valminud on põhjalik ülevaade Euroopa ja Eesti turismist 2018. aastal. Eesti turismile positiivselt väheneb tasapisi, kuid järjekindlalt välisturistide ööbimiste hooajalisus ning kaugemate riikide külastajate osakaal ja mitmekesisus Eesti turismis on järjest kasvanud.

Aasta olulisimad turismitulemused avaldasime veebruaris, kuid põhjalikust ülevaatest 2018. aasta kohta saame välja tuua veel mõningad trendid, mis näitavad olulisemate sihtturgude osakaalu ning muutusi, kuhu on teel Eesti turism.

  • Kõigist majutusettevõtetes veedetud öödest moodustasid Eesti turismi peamistest sihtturgudest siseturistide ööbimised 37%, Soome 23%, Vene 7,5%, Saksa 4,2% ja Läti turistide ööbimised 3,7% ning nii Rootsi kui ka Suurbritannia turistide ööbimised 2,2%. Kõigi muude riikide turistide ööbimised moodustasid kokku 20%. Sealjuures on muude riikide külastajate osakaal järjest kasvanud, nt 2004. a oli see 13%. Kuna siseturism on kasvanud kiiremini kui sissetulev turism, kasvas juba seitsmendat aastat järjest siseturistide ööbimiste osakaal kõigi majutusettevõtetes veedetud ööde seas (2017. a oli see 37%, 2011. a 30,6%).
  • Kui võtta arvesse ainult välisturistide ööbimised, oli Soome turu osatähtsus 37%. Vene turistide ööbimised moodustasid 12%, Saksa 6,7%, Läti 5,9%, Rootsi 3,6% ja Suurbritannia 3,4% välisturistide majutusettevõtetes veedetud öödest. Kokku moodustasid kuue suurema sihtturu ööbimised 68,5% välisturistide ööbimistest ja kõigi ülejäänud riikide turistide ööbimised 31,5%. Pikaajaliselt on kaugemate välisriikide osakaal ja seega ka välisturgude mitmekesisus järjest kasvanud: 2004. aastal moodustasid mujalt kui nimetatud 6 riigist pärit turistide ööbimised vaid 17%, 2015.-2016. aastal 27%, 2018. aastal aga juba 31,5% välisturistide veedetud öödest.
  • Tallinnas veedeti välisturistide ööbimistest 65%, Pärnus 12%, Tartus 5,7%, Ida-Virumaal 4,4%, Saare maakonnas 3,1%, Harjumaal 2,9% ja kõigis ülejäänud piirkondades kokku 7,2%. Kui keskmiselt oli välisturistide ööbimistest väljaspool Tallinna 35%, siis jätkuvalt jaotusid kõige hajusamalt üle riigi Läti turistide ööbimised: Eestis veedetud ööbimistest veetsid nad väljaspool Tallinna 62%. Venemaa ja Rootsi turistide ööbimistest oli väljaspool Tallinna 44%, Soome turistide ööbimistest 43%. Suhteliselt palju ööbivad väljaspool Tallinna asuvates piirkondades ka Leedu ja Saksamaa turistid (vastavalt 38% ja 28%), muude välisriikide turistid aga veetsid väljaspool Tallinna alla 20% öödest.
  • Teist aastat järjest vähenes välisturistide ööbimiste hooajalisus: suvekuude osatähtsus nende kogu aasta ööbimistest oli 2018. aastal 36,7% (2016. aastal 37,3% ja 2016. aastal 38%).

Põhjalik ülevaade Eesti turismist ja turismitulust 2018. a on avaldatud: 
https://www.puhkaeestis.ee/et/uuringud-ja-ulevaated/turismi-arengu-ulevaated 
Samal lehel on ülevaade ka jaanuari majutusstatistikast.