Turismiarenduskeskusega kasulike ärikontaktideni

20. detsember 2016

Hea koostööpartner! EASi turismiarenduskeskus kutsub turismiettevõtteid ja -organisatsioone sõlmima ärisidemeid välisturgude kontaktüritustel.

Korraldame 2017. aastal kontaktüritusi nii naabermaades kui ka teistes Euroopa riikides, samuti mitmetel kaugturgudel.

Mida kontaktüritustel osalemine annab?

  • Sihtturgudel kontaktide leidmine on keeruline, kontaktkohtumised aitavad sageli tulemuslikumalt ärini jõuda kui vestlused e-posti ja telefoni teel.
  • Valmistame koostöös partneritega üritused ette: valime koha, korraldame, kutsume osalejad sihtturult, koostame reeglina ka kohtumiste graafiku. See annab oma sihtkoha või ettevõtte turundamisel tuntava hinna- ja ajaeelise.
  • Tundes sihtturgu, saame pakkuda vahetut kontakti oluliste partneritega: nii nendega, kes sihtturul Eesti turismitooteid juba müüvad, kui nendega, kes on suure potentsiaaliga alustajad.

Palume tutvuda ajaplaani ja osalemistingimustega ning registreerida end huvipakkuvatele kontaktüritustele 12. jaanuariks.