Novembris suurematelt turgudelt üle 10% kasvu

09. jaanuar 2020

Novembris peatus majutusettevõtetes 116 000 siseturisti ehk 10% rohkem kui 2018. aasta samas kuus. Nende ööbimiste arv suurenes 2018. aasta novembriga võrreldes 11%. Majutusettevõtete teenuseid kasutavaid välisturiste oli 146 000, võrreldes 2018. aastaga 13% enam. Nende ööbimisi oli 2018. aastaga võrreldes 12% rohkem.

Nagu oktoobris, oli ka novembris absoluutarvudes suurima ööbimiste arvu kasvuga välisturg Soome, järgnesid Venemaa, Läti ja Jaapan. Soome turistide ööbimisi oli novembris 99 000, võrreldes 2018. aasta novembriga kasvas nende arv 10 300 võrra ehk 12%. Vene turistide ööbimisi lisandus samuti 12%, Läti turistide ööbimisi 22%. Jaapani turistide ööbimisi lisandus 183% (peamine põhjus oli ilmselt Tallinnas toimunud JCI maailmakongress). Jätkuvalt näitasid häid tulemusi ka teised välisturud: Rootsi (+1%), Suurbritannia (+3%), Norra (+6%), USA (+17%), Hiina (+87%). Lisandus ka ööbimisi mitmetest muudest riikidest (Leedu, Prantsusmaa, Hispaania, Ukraina, Holland jt).

Esimese 11 kuu kokkuvõttes ööbis Eesti majutusettevõtetes 3,5 miljonit turisti, kellest 2,1 miljonit olid välisturistid ja 1,4 miljonit siseturistid. Turistide koguarv kasvas 2018.a. sama perioodiga võrreldes 6%.

Veedetud ööde arv oli esimese 11 kuu kokkuvõttes 6,5 miljonit, sh. välisturistide ööbimisi oli 4,1 mln ja siseturistide ööbimisi 2,4 mln. Veedetud ööde arv kokku kasvas 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 5%, sh välisturistide ööbimised 5% ja siseturistide ööbimised 6%. Välisturistide ööbimised jõudsid uue rekordini neljandat aastat, siseturistide ööbimised seitsmendat aastat järjest.

11 kuu kokkuvõttes kasvasid ööbimised muuhulgas Saksamaalt (+14%), Lätist (+14%), Venemaalt (+4%), Rootsist (+10%), Suurbritanniast (+14%), Norrast (+6%) ja Hiinast (+27%), vähenesid aga ööbimised Soomest (-2%), USAst (-0,5%) ja Jaapanist (-2%).

Konverentsipublik. Foto Rene Altrov