Norra allikate ala

Endla kaitseala lääneosas on Norra - Oostriku allikate ala. Need veerohked karstiallikad avanevad Pandivere kõrgustiku nõlval. Ligi 10 km pikkuse teelõigu ääres, Koerust lõuna pool, pulbitseb maapinnal või mullitab jõepõhjades ca 40 allikat ja allikarühma.

Huvitav teada:

Norra allikast 1936. aastal korraldatud mõõtmistel üllatas allikas tulemusega, lastes välja voolata 360 liitrit sekundis ehk siis 36 ämbritäit vett ühes sekundis. Sopa allika kuuemeetrise läbimõõduga allikalehtri sügavus on 4,8 meetrit. Oostriku allikast paremaks veemängu vaatlemiseks on allika kaldale tehtud puust purded.

Endla kaitseala lääneosas on Norra - Oostriku allikate ala. Need veerohked karstiallikad avanevad Pandivere kõrgustiku nõlval. Ligi 10 km pikkuse teelõigu ääres, Koerust lõuna pool, pulbitseb maapinnal või mullitab jõepõhjades ca

Omadused