Kurtna järvestik

Illuka vallas paiknev Kurtna järvestik on Eesti järvederikkaim ala, kus ligikaudu 30 km² suurusel alal leidub 42 järve pindalaga 0,2 kuni 136 ha.

Järveäärsed alad on populaarsed puhke ja supluskohad nii kohalike kui kaugemate külaliste seas. Kergemini leitavad ja viidastatud on Liivjärv ja Martiska järv, mille kallastele on RMK rajanud ka lõkke ja puhkekohad.

Huvitav teada:
• Kurtna järvestik on tekkinud tänud liustikujää liikumisele ja sulamisele;
• Järvestikus on matkarada, mida mööda matkates saad näha 11 järve; 
• Järvede äärne mets on seene ja marjarohke.

Illuka vallas paiknev Kurtna järvestik on Eesti järvederikkaim ala, kus ligikaudu 30 km² suurusel alal leidub 42 järve pindalaga 0,2 kuni 136 ha.

Järveäärsed alad on populaarsed puhke ja supluskohad nii kohalike kui kaugemate külaliste seas.

Omadused