EASi turismiarenduskeskuse uuring Eesti inimeste valmiduse kohta sise- ja välisreisideks

11. juuni 2020

Tellisime küsitluse, mille eesmärk oli uurida Eesti elanikkonna sisereiside kavatsusi suvekuudel ja välisreiside kavatsusi 2020. a teisel poolel. Kokkuvõttes võib praeguse seisuga eeldada, et nii Eestis reisivate inimeste arv kui ka nende reisikulutused on tänavu suvel sarnased mullusega. Välisreiside sihtpunktidest teisel poolaastal eelistatakse lähiriike, kõige enam Lätit ja Leedut.

Küsisime vaba aja reiside kohta (k.a. sõidud sugulaste-tuttavate juurde) 3 suvekuul ehk juunist augustini. Küsitlustöö tegi uuringufirma Norstat Eesti veebiküstlusena 27.05-8.06.2020. Vastas 1000 Eesti elanikku vanuses 18-74. Sisereisideks loetakse uuringus vaba aja reise väljapoole oma elukohamaakonda, k.a. sõite oma suvilasse, maakoju või pereliikmete juurde. Võrdluseks küsisime ka eelmise suve sisereiside kohta: siis käis Eestis vaba aja reisil 83% vastanutest. 

 • Selle aasta suvekuudel teeb tõenäoliselt mõne sellise reisi 81% vastanutest (sh 54% vastas „kindlasti“ ja 27% „pigem jah“).
 • Suurema tõenäosusega reisivad need, kelle seas oli reisinuid rohkem ka mullu suvel: nooremad vanusegrupid, kõrgema sissetulekuga inimesed, eestlased. Eestlastest pidas sisereisile minekut tõenäoliseks 88%, muude rahvuste esindajatest 68%.
 • 21% arvab, et kulutab Eestis reisimisele tõenäoliselt vähem kui eelmisel suvel, 19% kulutab tõenäoliselt rohkem ja 51% sama palju kui mullu. Kümnendikul arvamus puudus.
 • Eestlaste, 18-39aastaste, üle 750eurose netosissetulekuga inimeste ja Tallinna elanike seas on mõnevõrra rohkem neid, kes plaanivad Eestis reisimisele kulutada pigem rohkem kui mullu suvel.
 • Valdavale osale vastanutest on suvistel sisereisidel olulised tasuta või väheseid kulutusi nõudvad tegevused: sugulaste-tuttavate külastamine, looduses jalutamine või jalgsi matkamine, puhkus oma suvilas või maakodus ning puhkus rannas. See ei ole selle suve eripära, vaid need ongi tavapäraselt sisereisidel olulised tegevused.
 • Restoranis/kohvikus käimine on sisereisil väga oluline 1/3-le ja mõnevõrra oluline pooltele vastanutest. Mida noorem vanusegrupp, seda rohkem on nende seas neid, kellele restoranid/kohvikud on sisereisil väga olulised. Ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsused ning kultuuri- või spordiüritused on sisereisil väga olulised 28%le ja mõnevõrra olulised 56%le vastanutest. Ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja muuseumid on olulisemad pigem vanematele vanusegruppidele (üle 50a.), kuid huvi ürituste vastu on kõigis vanusegruppides üsna ühesugune.
 • Sisereisidel kombineeritakse suurt hulka eri liiki tegevusi. Keskmiselt nimetas iga vastanu väga olulisena nelja erinevat liiki tegevust ning mõnevõrra olulisena 5-6 tegevust. See viitab, et suvistel sisereisidel ollakse valmis proovima ka neid tegevusi, mis kuulu inimese tavapäraste huvide hulka. Ka sugulaste-tuttavate külastamist ja puhkust maakodus kombineeritakse enamasti vaatamisväärsuste, ürituste või aktiivsete harrastustega.
 • Ööbimiskohana eelistab 35% reisida kavatsevatest inimestest tasuta ööbimisvõimalust (tuttavate juures, oma suvilas vms.), 15% hotelli/spaahotelli, 4% puhkemaja, 4% külalistemaja/hostelit. 28% on valmis kasutama erinevaid ööbimiskohti. 5% plaanib teha vaid ühepäevareise.
 • Need, kes tõenäoliselt ei tee sel suvel sisereise, nimetasid sagedasemate põhjustena rahapuudust (34%), ajapuudust (22%), koroonaviiruse ohtu (21%) ja seda, et Eestis reisimine neid ei huvita (17%). See ei ole samuti selle suve eripära: muud mainitud põhjused peale koroonaviiruse on ka tavapäraselt olnud põhjused, miks kõik inimesed Eestis sisereise ei tee.
 • Küsiti ka välisreiside kavatsuste kohta. 66% vastanutest oleks tõenäoliselt teinud tänavu teisel poolaastal mõne vaba aja reisi välismaale, kui koroonaviiruse pandeemiat poleks tulnud. 71% sellest sihtgrupist pidas tõenäoliseks sel aastal siiski välismaale reisida, samas 15% ei pidanud seda tõenäoliseks (ülejäänud olid kahevahel või ei osanud veel öelda).
 • Selgelt kõige populaarsemad välisreiside sihtkohad teisel poolaastal on praeguse seisuga Läti ja Leedu.
 • 45% välisreise plaanivatest inimestest pidas tõenäoliseks sel aastal Läti või Leedu külastamist, 23% Soome külastamist ning 18% Venemaa, Valgevene või Ukraina külastamist.

Küsitluse kokkuvõte asub:
https://www.puhkaeestis.ee/et/uuringud-ja-ulevaated/uuringud-eestis

Loe ka Euroopa Turismikomisjoni kokkuvõtet kaugturgude valmidusest reisida Euroopasse