Soomaa rahvuspargi teevad ainulaadseks viies aastaaeg ja puutumatu loodus

Järvere mõis

Eelmine Järgmine Järvere puhkekoht

Järvere puhkekoht

Allikas: Sõmerpalu vald