public.homepage.logo
HändkakkAllikas: Gerry Saarep

Mis on kestlik turism?

Kestliku turismiteenusena mõistame reisielamust, mis püüab aktiivselt vähendada reisimise mõju inimestele ja planeedile.
Imbi Lepik-Martinson

Imbi Lepik-Martinson

imbi.martinson@eas.eee

Oleme kõik täheldanud, et tormituuled puhuvad üha tugevamalt ning kliimamuutused hakkavad üha enam ka meie elu mõjutama. Need muutused on kahjuks inimeste tekitatud. Kas teadsid, et turismisektor tekitab pea 8% kogu maailma süsinikdioksiidi heitekogusest?

Saame aru, et kogu turismisektor ei saa üleöö muutuda, aga samal ajal mõistame, et aeg on otsakorral. Seetõttu ei saa me enam üksnes majanduslikule kasule mõelda, vaid meil kõigil tuleb aktiivselt otsida võimalusi, kuidas leevendada turismisektori negatiivset mõju nii ümbritsevale keskkonnale kui ka inimestele. Seame üheskoos esikohale kestlikkuse ning töötame selle nimel, et tulevikus lähtuvad kõik Visit Estonia poolt välisturgudele tutvustatavad reisielamused kestlikest põhimõtetest.

Eesti turismistrateegia 2021–2025 tootearenduse ja sihtkohaarenduse üheks läbivaks tegevussuunaks on rohepööre, et Eesti koguks välisriikides tuntust kestliku turismisihtkohana. See omakorda aitab kaasa turismiettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime ja lisandväärtuse kasvule.

Kestliku turismiteenusena mõistame me reisielamust, mis püüab aktiivselt vähendada reisimise mõju inimestele ja planeedile.

Millised võimalused on ettevõttel kestlike põhimõtete järgimisega algust teha?

Oleme turismiettevõtetele koostanud enesehinnangu küsimustiku ehk turismiettevõtte kestliku tegutsemise Sammuseadja Küsimustik koosneb kahest peateemast – keskkond ja kogukond – ning neid toetavast kommunikatsiooniosast. Soovime, et tulevikus lähtuvad kõik Visit Estonia poolt välisturgudele tutvustatavad reisielamused kestlikest põhimõtetest.

Kuidas edasi?

Kui enesehinnang tehtud ja soov välisturgudel kestliku tegutsemisega rohkem silma paista, siis juuruta ettevõttes keskkonnajuhtimissüsteem, näiteks Green Key või mõni muu audiitori poolt kinnitatud ja kõiki ESG (Environmental-Social-Governance) valdkondi kattev ökomärgis. Green Key taotlemise lihtsustamiseks toimuvad ekspertide ja praktikute poolt läbiviidud temaatilised töötoad. Kui tundub, et vajad sellel teekonnal mentori abi, kes aitaks panna paika kestliku arengu tegevusplaani, siis oleme välja töötanud kestliku arengu mentorteenuse.  

 

Kuidas kestliku tegutsemistega eristuda? 

Visit Estonia brändi strateegia 10 kestliku reisielamuse põhimõtet

  1. LOODUST HOIDEV – elamused, mis toetavad looduskaitset ning looduslike elupaikade, maastike ja ressursside säilitamist ja taastamist tulevastele põlvedele.
  2. KULTUURI SÄILITAV – elamused, mis kaitsevad ja tutvustavad kohalikku kultuuripärandit, traditsioone ja väärtusi ning edendavad seeläbi kultuuridevahelist mõistmist ja sallivust turistide ja kohalike vahel.
  3. KOHALIKKU TOODET EELISTAV – elamused, mis kaasavad kohalikke töötajaid, hõlmavad kohalikke tooteid ja panustavad kohalikku majandusse
  4. VÄIKESE ÖKOLOOGILISE JALAJÄLJEGA – elamused, mis ei mõjuta keskkonda ega bioloogilist mitmekesisust ning kaitsevad elupaiku, vähendavad reostust ja rakendavad kestlikke jäätme- ja veemajandustavasid.
  5. VASTUTUSTUNDLIK – elamused, mis kaasavad aeglasemaid, inimjõule tuginevaid transpordiviise või väiksema kahjuliku mõjuga transpordiliike nagu rong ja laev, et avaldada tugevat emotsionaalset ja väikest keskkonnamõju.
  6. KÕRGHOOAEGA JA MASSTURISMI VÄLTIV – elamused, mis meelitavad külalisi hoiduma tüüpilistest turismiradadest või traditsioonilisest suvehooajast, et vähendada rahvamasside mõju keskkonnale ja jaotada paremini kohalikku majanduslikku kasu.
  7. MÕÕDETAV JA VASTUTUSTUNDLIK – elamused, mille keslikkust on võimalik hinnata ja mis pakuvad läbipaistvaid mõjuhinnanguid või on saanud ülemaailmselt akrediteeritud sertifikaadi.
  8. OSKUSEID JA TEADMISI TUTVUSTAV – elamused, mis pakuvad külalistele uusi oskusi või teadmisi ning süvendatud arusaamist Eesti kultuuridest, ökoloogiast ja kogukondadest, mida pakuvad pühendunud kohalikud eksperdid.
  9. UUENDUSLIK JA LOOV – elamused, mis tutvustavad kestlikke ideid, tavasid, tehnoloogiat ja protsesse uuenduslike ja loominguliste meetoditega, mis on midagi enamat kui väljakujunenud tööstusstandardid
  10. LISANDVÄÄRTUST PAKKUV – elamused, mis ei pühendu ainult kohaliku keskkonna ja kogukondade kaitsmisele, vaid toetavad neid ka majanduslikult, keskkonnaalaselt või hariduslikult.

Loe lisaks:

Imbi Lepik-Martinson

Imbi Lepik-Martinson

imbi.martinson@eas.eee