public.homepage.logo
RabaAllikas: Visit Estonia

Visit Estonia brändi turundussõnumid

Turismiosakond on Eesti kui turismisihtkoha kolmele turgudeülesele põhiteemale välja töötanud turundussõnumid ja narratiivi

Turismiosakond on Eesti kui turismisihtkoha kolmele turgudeülesele põhiteemale välja töötanud turundussõnumid ja narratiivi, mida temaatilises turunduses ja kommunikatsioonis kasutada. Nimetatud teemadeks on loodus, toit ja kultuur, mis olenemata sihtturust on olulised Eesti tutvustamisel. 2022. a täiendasime teemastrateegiat kestliku reisielamuse sõnumitega ning koostasime eraldiseisva sõnumistrateegia kestlikest väärtustest lähtuvale reisijale. 

2020. aasta tõi meie maailma muutuse, aga ka arusaama, et olulisem kui kunagi varem on osata oma riigist rääkida viisil, mis liigutab meeli ja mõjutab mõtteid, inspireerib ja ka informeerib, kutsub ja avardab kujutluspilti – toob esile Eesti tugevused. Oleme hetkes, kus reisiotsus tuleneb isiklikust kirest (passion), mida võib ühtviisi jagada nii viieteist- kui viiekümneaastane olenemata soost, rahvusest või usulisest kuuluvusest. Passion based tourism võtab võimust ja on tulnud, et jääda. 

Kuidas sina tutvustaksid Eestit liftikõnes - paari lausega reisihuvilisele, kes tahab teada, mis maa see on?

Kuigi eestlastena oleme kuulnud loodusimest nimega viies aastaaeg, siis „With so much to see, there is an extra season to see it" kõlab nagu nähtus, mida tahaks oma silmaga kaeda. Meie e-kuvand saab tugevust mõttest „find everything moves slowly except for the WiFi" ja küll külastaks maad, kus „fast food comes as quick as it grows".

Teemastrateegia ja sõnumid on inglise keeles, et neid kasutada väliskülastajatele mõeldud materjalides.

Jah, meil ei ole kõrgeid mägesid, aga meil on midagi sellist, mida pole kellelgi teisel. Meil on Eesti unikaalsus, oma lugudega ja oma imedega ning on viimane aeg seda ka maailmale kuulutada ning hüüda:

Visit Estonia - It's about time - we are providing travellers with all the time in the world.