public.homepage.logo
People riding with bikes in Muhu islandAllikas: Rivo Veber

Green Key

Green Key on turismiettevõtetele mõeldud rahvusvaheline ökomärgis, millega tunnustatakse turismiettevõtte kestlikku tegutsemist

Green Key on turismiettevõtetele mõeldud rahvusvaheline ökomärgis ja alates 1994. aastast on see juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte kestlikku tegutsemist. Tänaseks on märgisega liitunud ca 4500 ettevõtet 65 riigist üle maailma. 2001. a liitus selle kvaliteedisüsteemiga ka Eesti. Märgist koordineerib Eestis EASi ja Kredexi ühendasutus.

Green Key rahvusvaheliseks eestvedajaks on FEE ehk Foundation for Environmental Education. Green Key pakub turismiettevõtetele tegevusmudelit keskkonnahoiu ja kestliku mõtteviisi arendamiseks oma ettevõttes. Kõrge taseme keskkonnahoius tagavad tegevuste dokumenteerimine, erapooletu auditeerimine ja paikvaatlused. Tunnustuse saanud ettevõttel on õigus kasutada Green Key logo oma turunduskanalites.

Külastajatele annab Green Key märgis teadmise, et ettevõte on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele. Green Key programm aitab kaasa ÜRO Säästva Arengu Eesmärkide 2015-2030 saavutamisele. 

Märgist saavad taotleda

 • majutusettevõtted (eraldi kategooriad hotellidele-hostelitele ning väikestele kuni 15 toaga majutusasutustele)
 • laagriplatsid ja kämpingud
 • atraktsioonid (muuseumid, külastuskeskused, teemapargid)
 • konverentsikeskused
 • toitlustusasutused  

Taotlus tuleb esitada põhitegevusalast lähtuvalt. 

Miks liituda Green Keyga?

 • süsteemne keskkonnaalane juhtimine
 • ressursside ja kulude kokkuhoid
 • töötajate ja külastajate keskkonnateadlikkuse kasvatamine
 • roheline turundus ja keskkonnahoidlik kuvand

Taotlemine

Green Key märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon täitma Green Key kriteeriume. Green Key sertifikaat omistatakse üheks aastaks, misjärel tuleb iga-aastaselt esitada taotlus märgise pikendamiseks.

Green Key taotlust saab esitada puhkaeestis.ee sise-keskkonnas (ettevõte peab omama selleks puhkaeestis.ee lehel kasutajakontot).  NB! Seoses uuele veebile üleminekuga on ajutiselt Green Key taotluste esitamine häiritud. Vabandame!

2024. aastal on turismiettevõtted Green Key liitumistasust ja aastamaksust jätkuvalt vabastatud. Green Key taolemisega seotud kulud katab EASi ja Kredexi ühendasutus.Süsteemi juurutamise, konsultantide, vajalike investeeringute jms seonduvad kulud kannab ettevõte, kes soovib Green Key märgist taotleda.  

2025. aastast rakendub ettevõtetele taotlemisel omafinantseering. 

 

Maidla villa Käbi

Allikas: Tõnu Tunnel

Green Key samm-sammult

 • kaasake juhtkond ja kogu töötajaskond Green Key ja keskkonnahoidlike eesmärkide koostamisse
 • viige läbi keskkonnaülevaatus ehk kaardistage hetkeolukord lähtuvalt Green Key kriteeriumitest
 • valige Green Key keskkonnajuht ja/või meeskond
 • sõnastage keskkonnaeesmärgid ja koostage iga-aastane tegevuskava
 • täitke Green Key kriteeriume
 • esitage Green Key e-taotlus ning leppige kokku aeg ülevaatuseks
 • koolitage, kaasake ja motiveerige töötajaid
 • jälgige igakuiselt ettevõtte keskkonnategevust: elektrienergia, vesi, prügi ning püüdke tarbimist ning prügi kogust vähendada.
 • kriteeriumid jagunevad kaheks – kohustuslikud ja soovituslikud. Märgise saamiseks peab ettevõte täitma kõiki kohustuslikke kriteeriume. Soovituslikud kriteeriumid on mõeldud samuti täitmiseks, igal järgneval aastal tuleb täita kindel arv soovituslikke kriteeriume. 
Man and woman working remotely

Allikas: Renee Altrov

Kriteeriumid jagunevad 13 teemaks

 1. keskkonnajuhtimine
 2. personali kaasamine
 3. külastajate informeerimine
 4. vesi
 5. pesemine ja puhastamine
 6. jäätmed, energia
 7. söök ja jook
 8. siseruumide keskkond
 9. haljasalad
 10. vastutustundlik ettevõtlus
 11. rohelised tegevused
 12. ostud
 13. hanked


Alates 01.01.2022 kehtima hakanud Green Key kriteeriumid. NB! Lae endale  kriteeriumid alla ja kontrolli nii märgise esmakordsel taotlemisel kui pikendamisel, kas ettevõte vastab kõikidele märgise taotlemiseks vajalikele kriteeriumitele.

Esimesel ja teisel aastal toimub taotlemine/pikendamine koos kohapealse auditeerimisega, edaspidi piirdub iga-aastane pikendamine e-taotluse esitamisega ja kohapealne auditeerimine toimub igal kolmandal aastal.

Mida me pakume?

 • Eeliskuvamine visitestonia.com ja puhkaeestis.ee andmebaasis
 • Green Key logo kasutamise õigus
 • Green Key slaidipõhi
 • Green Key tahvel hoone välisfassaadile paigaldamiseks
 • Green Key mastilipp
 • Green Key märgist loobumisel või märgise pikendamata jätmisel on ettevõttel kohustus tagastada Green Key tahvel ning loobuda kasutamast Green Key sümboolikat. Tellimuse esitamiseks või materjalide tagastamiseks võta ühendust Green Key projektijuhiga (green.key@eas.ee). 

Green Key märgisega ettevõtted 

Rabas laudteel matkav mees

Allikas: Karl Ander Adami

Lisainfo ja küsimused

Liis Läte
Green Key Eesti esindaja
liis.late@eas.ee
telefon 529 6343