public.homepage.logo
Kõrvamaa, Hans Markus AntsonAllikas: Brand Estonia

Kestliku turismi sammuseadja

ehk kuidas alustada kestliku teekonnaga?

Imbi Lepik-Martinson

kestlikkuse teemajuht

Sageli kurdavad ettevõtted, et kestliku turismi teemal on palju infot, kuid raske aru saada, kuidas esimesi samme astuda ja teadliku kestliku tegutsemisega algustada?


Visit Estonia meeskond on välja töötanud turismiettevõtte kestliku tegutsemise sammuseadja ehk enesehinnangu vormi, et ettevõte saaks ülevaade, milliste kestlike põhimõtete rakendamisega ta juba tegeleb ja kuidas need põhimõtted panustavad ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamisse.

Üleriiklikule lähenemisele andis hoo sisse saarte sihtkoha arendusorganisatsiooni välja töötatud ja turismiettevõtete positiivse vastuvõtu pälvinud miniaudit. Eneseanalüüsi vorm on selle täiendatud versioon, milles lähtusime kestliku turismi rahvusvahelistest standarditest ja enesehinnangu kriteeriumitest (nn GSTC, Green Key, Biosphere). Valitud on kõige olulisemad tegevused, millest üks turismiettevõte võiks kestliku arenguga tegelema hakates algust teha. 

Täida vorm endale sobival ajal. See koosneb kahest peateemast – keskkond ja kogukond – ning neid toetavast kommunikatsiooniosast. Hetkel on eneseanalüüsi vorm kättesaadav Formsi ankeedina, kuid tulevikus soovime selle tehnilist lahendust edasi arendada.

Vormis on 92 küsimust, täitmine võtab 15-20 minutit ning soovi korral saab vastused alla laadida.

Lisainfo ja küsimused

Imbi Lepik-Martinson
Kestliku turismi teemajuht
imbi.martinson@eas.ee

Imbi Lepik-Martinson

kestlikkuse teemajuht