public.homepage.logo
Ahja jõgiAllikas: Katrin Laurson/ Brand Estonia

Kestlikud sihtkohad ja Green Destinations Award

Green Destinations on kestlikku turismi arendav organisatsioon, mis pakub piirkondadele tuge kestliku arengu kavandamisel
Imbi Lepik-Martinson

Imbi Lepik-Martinson

imbi.martinson@eas.ee

Green Destinations pakub piirkondadele tuge kestliku arengu kavandamisel. Turismiarenduskeskus on GSTC (Global Sustainable Tourism Council) poolt akrediteeritud kestlikku turismi arendava organisatsiooni Green Destinations (GD) ametlik partner. 

Sihtkohtade kestliku juhtimise korraldamiseks pakub Green Destinations 75 kriteeriumist koosnevat standardit, mille raames saab süsteemselt läbi mõelda nii sihtkoha juhtimise, turismi mõju keskkonnale ja kultuuripärandile, turismi sotsiaalse mõju kui ka turismiettevõtete ning külastajate teadlikkuse kasvatamise. Edusammude tõendamiseks esitab sihtkoht Green Destinationsile Awardi taotluse, mida hindavad sõltumatud audiitorid.  Awardil on neli taset: pronks, hõbe, kuld ja plaatina ning kõige kõrgem tunnustus on GSTC poolt akrediteeritud Green Destinations sertifikaat, mis tõendab kõikide kriteeriumite täitmist. Eesti sihtkohtadest on Green Destinations Awardi plaatina tase Lahemaal ja Tartul; kuldne tase Saare- ja Hiiumaal ning hõbe Järva- ja Pärnumaal ning Rakverel. Alates 2024. a on liitunud Green Destinations võrgustikuga Tallinn, Viljandi- ja Mulgimaa ning Põlvamaa.

Lisaks on võrgustikus osalevatel sihtkohtadel võimalik osaleda iga-aastasel Green Destinations Top100 konkursil. Kestlike sihtkohtade Top100 nimekirja valimise eelduseks on silmapaistev edulugu, millest on teistel turismisihtkohtadel õppida. Konkursil osalemiseks täidab värskelt liitunud sihtkoht esimalt 15 baaskriteeriumit, kus hindab sihtkoha elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkonna vastavust GD kestliku kvaliteedi standardile.

 

Green Destinations võimaldab turismisihtkohtadele: 

  • ligipääsu Green Destinations standardi veebiplatvormile
  • osalemist rahvusvahelises võrgustikus
  • sihtkoha auditeerimist sõltumatu adiitori poolt GD standardi kriteeriumite täitmisele
  • Green Destinations Awardi ja sertifikaadi väljastamist nõuetele vastavatele sihtkohtadele
  • osalemist GD Sustainability Stories Top100 edulugude konkursil
  • Top100 nimistusse arvamisel esitlemist Top100 nimistus
  • nähtavust GD veebis, Good Travel Guide ja GD sotsiaalmeedia kanalites
  • tunnustuse saavutamisel õigust kasutada GD Awardi või Top100 logo sihtkoha turundustegevustes
Visit Estonia

Allikas: Magnus Heinmets

Visit Estonia alustas koostööd 2020. aastal. Pilootprogrammis osalesid Pärnu-, Saare- Hiiu-, Järva- ja Lahemaa ning Tartu ja Rakvere. Kõigi sihtkohtade edulood saavutasid koha GD Top100 nimistus ning edulugude finaalis saavutas Tartu lugu kliima ja keskkonna kategoorias üleilmses konkurentsis 2. koha.

2021. aastal andsid audiitorid sihtkohtade tasemele täpsema hinnangu, andes välja GD auhinna eri tasemetel: Pärnule ja Rakverele omistati pronks; Järva-, Saare- ja Hiiumaad tunnustati hõbedaga ning ainsana Eesti sihtkohtadest pälvis Lahemaa kuldtaseme tunnustuse. Pilootprogrammis osalevate piirkondade osalustasu perioodil 2020–2022 novembri lõpuni kattis Euroopa Regionaalarengu Fond.

2022. aastal osalesid Top100 edulugude konkursil Pärnu-, Saare-, Järvamaa ja Tartu, kes kõik pälvisid koha 100 parima nimekirjas ning Järvamaa ja Saaremaa lood jõudsid 2023. a märtsis ITB Berlin turismimessil toimunud finaali ehk 30 parima hulka. 

2023. aastal uuendasid Eesti sihtkohad oma GD Awardi. Pärnu ja Rakvere tõusid eelmise aasta pronkstasemelt hõbetasemele. Järvamaa säilitas hõbeda. Hiiumaa ja Saaremaa tõusid hõbetasemelt kuldtasemele ning Lahemaa ja Tartu kõige tugevamana kuldtasemelt plaatinatasemele.

 

9.-10. oktoobril 2023 võõrustas Visit Estonia ja Visit Tallinn Green Destinations rahvusvahelise koostöövõrgustiku konverentsi Green Destinations 2023, kuhu olid oodatud osalema lisaks võrgustiku liikmetele ka teised kestliku turismi arendusest huvitatud sihtkohtade esindajad. Konverentsi auhinnagaalal tunnustati kõiki seitset sihtkohta Top100 2023 edulugude nimistusse jõudmise puhul ning sihtkohtadele anti üle Green Destinations Awardid.

Visit Estonia

Allikas: Rauno Liivand

Rohelised sihtkohad Eestis

Imbi Lepik-Martinson

Imbi Lepik-Martinson

imbi.martinson@eas.ee