Karula rahvuspark hõlmab ligi kolmandiku Karula kõrgustikust. Omapärane kuppelmaastik on suurepärane näide mandrijää kujundatud maastikust – see on tekkinud jää ebaühtlase sulamise tulemusena.

Üle 70% Karula rahvuspargist on loodusmaastike päralt. Rahvusparki ulatuvad Kagu-Eesti suurimasse metsamassiivi kuuluvad ulatuslikud metsaalad.  Metsade, põldude ja heinamaaga kaetud küngaste vahele jäävad pisikesed rabad, sood ja 40 maalilist järvesilma.

30% Karula maastikest on pärandkultuurmaastikud – tuhandete aastate jooksul inimtegevuse mõjul tekkinud maastik. Hajaasustus vaheldub kuplite ja nende vahel asuvate põllusiilude, metsatukkade, soolaikude ja heinamaadega. Säilinud on sajandivanused taluhooned ja põllupaigad. Siin Eesti otsas räägitakse nüüd üha enam ka piirkonnas ajaloolist võru keelt.

Karula rahvuspargi külastuskeskus asub piirkonna suurima järve Ähijärve ääres. Seal saab teha tiiru ümber järve ning tutvuda kohalikku loodust ja kultuuripärandit tutvustava ekspositsiooniga.

Kui sa kruusaseid ja künklikke teid ei pelga, avasta rahvusparki jalgrattaga. Kindlasti saad Lõuna-Eesti traditsioonidest unustamatuid elamusi, kui peatud ja uudistad kohalike tegemisi veidi pikemalt.

Kuula Karula rahvuspargi maastike hääli: