Rukkilill on Eesti majutusasutustele (kodumajutus, külalistemaja, puhkemaja, puhkeküla ja- laager) suunatud Eesti kvaliteedimärgis, mille taotlemine on igale majutusettevõttele vabatahtlik. Välja antakse kas kaks rukkilille (teine järk) või kolm rukkilille (kolmas järk) – millise järgu majutusasutus saab, sõltub eksperdi hinnangust kontrollkäigul ning sellele järgnevast komisjoni otsusest.

Rukkilille järkude omistamisel pööratakse tähelepanu kõigile neile teguritele, mis mõjutavad kliendikogemust ja puhkuse kvaliteeti selles majutusasutuses. Näiteks ümbritsevale keskkonnale, viidastikule, parkimisaladele, infomaterjalide olemasolule, ruumide suurusele ja sisustusele, lisavõimaluste kättesaadavusele (lisatekk, lisapadi jms), sanitaarruumide suurusele ja sisustusele, teenindusvalmidusele, hommikusöögi võimalustele jms.

Kvaliteedijärk kehtib 3 aastat ja selle omandamise eelduseks on, et majutusasutus on ametlikult registreeritud riiklikus majandustegevuse registris (MTR’s). Rukkilille järgu taotlemine ja kvaliteeditähise saamine tähendab, et majutusasutus vastab kindlatele standarditele ja seda kvaliteeti suudetakse ka püsivalt tagada.

See, kui sind huvitaval turismitalul või muul kodumajutust pakkuval ettevõttel, külalistemajal, puhkelaagril või puhkekülal ei ole rukkilille tähist, ei tähenda tingimata kehvemat teenust: kvaliteedijärgu taotlemine on vabatahtlik ja kõik ettevõtted ei pruugigi sellest huvitatud olla. Küsimus on pigem usalduses – rukkilille järgu omandanud majutusteenuse pakkujad on spetsialistide poolt kontrollitud ja ettevõte seega ise näidanud üles initsiatiivi panustada oma klientide heaolusse.

Majutusettevõtte järku tähistatakse stiliseeritud rukkilikke kujutisega alljärgnevalt:

Kolm rukkilille (ehk kolmas järk) näitab majutusteenuse pakkuja kõige kõrgemat taset – olemas on kõik pisiasjad ja mõnusad tingimused mugavaks puhkamiseks

Kaks rukkilille (ehk teine järk) kinnitab, et ettevõte on teenuse kvaliteeti panustanud rohkem kui seadus nõuab ja puhkajal on võimalik kasutada erinevaid lisateenuseid

1. järku välja ei anta, sest nõuded on samastatud vastava majutusliigi seadusandlusest tulenevate baasnõuetega: ametlikku majutusteenust ei ole Eestis lubatud pakkuda ilma, et selleks vajalikud tingimused kõige elementaarsel tasemel täidetud oleks.

Järgu nõuetega on võimalik lähemalt tutvuda Maaturismi lehel.