Roheline Võti sai alguse 1994. aastal Taanist, tänaseks on märgisega liitunud 48 riiki üle maailma. Rohelise Võtme rahvusvaheliseks koordinaatoriks on FEE (Foundation for Environmental Education) ja Eestis EASi turismiarenduskeskus koostöös Säästva eesti institudiga. Eestis hakati Rohelise Võtme märgist välja andma 2001. aastal ning praeguseks on märgisega liitunud 21 majutusettevõtet.

Rohelise Võtme eesmärgid Eestis on:

  • Pakkuda külastajatele kvaliteetset majutusteenust, mis vastab ka nõudlikumate ja keskkonnateadlikumate klientide soovidele,
  • Suurendada keskkonnateadliku tegutsemise ja säästliku ressursikasutuse abil Eesti majutusettevõtete konkurentsivõimet.

Rohelise Võtmega Eestis tunnustatud ettevõtted on kujundanud oma keskkonnapoliitika ning täidavad märgisega seotud kriteeriume, milleks on säästlik ressursikasutus (elekter, küte, vesi, jäätmed, puhastus), eestimaist päritolu toiduainete kasutamine ning looduse ja kohaliku kultuuripärandiga seotud tegevuste propageerimine ettevõtte piirkonnas

Märgisega saavad liituda kõik majutusettevõtted, kes vastavad turismiseaduse tingimustele. Lisaks ka kõik atraktsioonid (muuseumid, külastuskeskused, teemapargid, lõbustuspargid, loomaaiad).

Rohelise Võtme märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon:

  • kujundama oma keskkonnapoliitika,
  • seadma keskkonnamõjude vähendamise eesmärgid ja koostama nende saavutamise tegevuskava,
  • täitma Rohelise Võtme kriteeriume,
  • saatma Säästva Eesti Instituudile e-kirja teel soovi.

Pärast ettevalmistusperioodi tehakse ettevõttes/organisatsioonis Säästva Eesti Instituudi koordineerimisel ülevaatus, et veenduda vastavuses Rohelise Võtme kriteeriumidele. Rohelise Võtme diplom omistatakse kaheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks ja viiakse läbi uus kontrollkülastus.

Rohelise Võtme juhendmaterjal

Rohelise Võtme kriteeriumid majutusasutustele 
Rohelise Võtme kriteeriumid väikestele majutusasutustele

Rohelise Võtme kriteeriumid puhkeküladele ja -laagrile
 Rohelise Võtme kriteeriumid atraktsioonidele
Rohelise Võtme esitlus
Rohelise Võtme parimad praktikad (1)

Rohelise Võtme parimad prkatikad (2)
Rohelise Võtme logo tekstiga
Rohelise Võtme logo tekstita
Rohelise Võtme logo (must-valge)
Econso puhastusvahendite uuring
A Social Psychology Perspective on Improving Hotels’ Linen-Reuse Programs

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Rohelise Võtme kontaktisik Eestis:

Evelin Urbel-Piirsalu

Vanemekspert

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Säästva Eesti Instituut

Lai 34, 10133 Tallinn

Tel: 6276116, 56481858

Evelin.Urbel@seit.ee

www.seit.ee