Üldkontakt:
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus
Lasnamäe 2
11412 Tallinn
telefon 627 9770
faks 627 9701
tourism@eas.ee

EASi Turismiarenduskeskuse tegevuste eesmärgiks on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet.
Eesti kui reisisihi hea maine kujundamine kogu maailmas suurendab tõhusalt nõudlust kõigi Eesti toodete ja teenuste, sealhulgas turismitoodete järele. Oleme seadnud tähtsuse järjekorda sihtturud, arvestades nende suurust, Eestisse tehtud reiside arvu ja Eesti üldist atraktiivsust seal. Sihtturgude avalikkusele suuname kampaaniaid ja korraldame meediasuhteid, et teadvustada ja kinnistada Eesti kui sobiliku reisisihi mainet.

Lisaks kogu Eesti turundamisele tegeleme turismitoodete arendamisega ning toetame nii rahaliselt kui ka nõuga Eesti eri piirkondade turismivaldkonna tegevusi.
Koostöös regionaalsete turismiorganisatsioonidega pakume erinevaid turismivaldkonna koolitusi/seminare/õppepäevi, rakendame nii ettevõtjatele kui avalikule ja kolmandale sektorile suunatud tootearendusinvesteeringute ja turundamise toetusprogramme, arendame kvaliteedisüsteemi ja juurutame kvaliteedimärgiste kasutamist  ning tunnustame parimaid.

Lõpptarbijal aitame leida sobivaid võimalusi ning ettevõtjatel tutvustada ennast turismiinfosüsteemi abil, mis koosneb veebilehest puhkaeestis.ee/visitestonia.com ja turismiinfokeskustest. Samuti pakume turismiprofessionaalidele jt huvilistele regulaarselt turismisektori statistika analüüsi ja turismiuuringuid.