Allikas: Vladimir Sumin

Sillamäe linn

Sillamäe linn asub Soome lahe ääres Sõtke jõe suudmes. Tööstuslinna alguseks saab lugeda aastat 1946, mil otsustati rajada põlevkivimaake ümbertöötlev metallurgiatehas, et saada lõpptulemusena uraanioksiide. Tänu sellele tööstusele oli linn pikka aega suletud.

Täna saad linnas tutvuda sõjajärgsest ajast pärinevate stalinistlikust ajastust pärinevate hoonete, klassikaliste alleede ja muuseumidega. Tellimisel pakub Sillamäe muuseum   ja Sillamäe muuseumi filiaali ekspositsioon Sillamäe kultuurikeskuses linnaekskursioone.     

Koht on oma kauni ranna tõttu hinnatud suvituskohaks.

Sillamäe linn asub Soome lahe ääres Sõtke jõe suudmes. Tööstuslinna alguseks saab lugeda aastat 1946, mil otsustati rajada põlevkivimaake ümbertöötlev metallurgiatehas, et saada lõpptulemusena uraanioksiide. Tänu sellele tööstusele oli linn pikka

Omadused