Bastionikäigud

Tallinna muldkindlustuste arvukad salapärased käigud ehitati koos bastionidega 17.–18. sajandil.
Käikude rajamise eesmärk oli muuta sõdurite, laskemoona ja muu varustuse ümberpaigutamine vaenlase eest varjatuks. Käikudel oli ka luureülesanne - neid kasutati vaenlase maa-aluse mineerimistöö jälgimiseks. Muldkindlustused arvati sõjaliste objektide nimekirjast välja 1857. aastal ning pärast seda rajati Ingeri ja Rootsi bastionidele pargid. Muuseumikülastust planeerides palume arvestada, et bastionikäikudesse pääseb ainult giidi saatel. Grupi maksimaalne suurus on 20 inimest.

Omadused

#visitestonia