Allikas: Visit Estonia/Kaupo Kalda

UNESCO Eesti võrgustik annab hoogu pärandipaikade ja turismi koostööle

Septembri lõpus Viljandi Pärimusmuusika aidas toimunud UNESCO võrgustiku koosloome töötuba tõi ühe laua taha UNESCO Eesti pärandipaikade ja meie turismikohtade esindajad. Võrgustik on võtnud südameasjaks arendada pärandipaikade ja sihtkohtade vahelist koostööd, luua edasiviivat sünergiat ning tõsta teadlikkust UNESCO pärandipaikadest nii Eestis kui Eesti välisturgudel.

Seekordse töötoa eesmärk oli tutvustada UNESCO pärandipaiku ja nende tegevusi ning leida koos turismiasjalistega üles need kokkupuutepunktid, millest võiks alustada turismialaseid ühistegevusi. Varem pole niisugusel moel kokku saadud, ent edaspidi toimuvad UNESCO Eesti võrgustiku kohtumised regulaarselt kaks korda aastas. Järgmine koosloome töötuba tuleb juba märtsis.

Pärimusmuusika aidas toimunud töötoas osales üle 30 inimese. Mõned mõtted-muljed, mis seekordsest kohtumisest kõlama jäid:

Haabja ehitaja ja kasutaja Aivar Ruukel: „Minule kui alles alla kahe aasta UNESCO võrgustikus toimetajale, oli selle päeva suurim väärtus tutvuda teiste vanemate tegijatega. Kuulda, mida ja kuidas keegi teeb, millised on rõõmud ja millised mured. Muidugi oli tähtis töö ka teavitada Soomaa haabjapärandist, kinnistada haabjandus Eesti UNESCO kaardile."

Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO arendus- ja turundusjuht Mirje Tammaru: „Eesti UNESCO võrgustiku ja turismisektori esindajate kohtumine oli väga vajalik ja inspireeriv. UNESCO pärandipaikade omanikud ja haldajad jagasid turismiasjalistele üliväärtuslikku infot. Kuidas rääkida lugu füüsilisel moel nähtamatust maailmapärandist? Kuidas UNESCO teemat oma tootearenduses ära kasutada? Selleks on esmalt tarvis suurendada päranditeadlikkust, ja seda mitte ainult turismiettevõtjate seas, ja mitte ainult UNESCO teemal."

Käsitöö ja rahvakunsti linn Viljandi eestvedaja Ave Matsin: „UNESCO võrgustiku kohtumine oli väga kasulik. Ühelt poolt andis see tervikliku ülevaate mitmekesistest teemadest, millega Eestis UNESCO egiidi all tegeletakse. Teiselt poolt innustas see mõtlema sellele, kuidas võrgustiku koostöös tulevikus meie ühiseid väärtusi ja eesmärke võimestada."

Tartu Ülikooli muuseumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Külli Lupin: „Kokkusaamine oli vajalik, et UNESCOga seotud inimesed Eestis saaks üksteisega tuttavaks, teada teiste tegemistest ja eriti hea oli kuulda, et luuakse võrgustik. See võiks kasulikuks osutuda info jagamise ja miks ka mitte turunduse mõttes."

UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni sekretariaadi peasekretär Kerli Gutman-Normak:„Eestis on praeguseks arvestatav hulk UNESCO märgise pälvinud paiku ja nähtusi, mida seovad kultuuri hoidmise ja kestliku arengu ühised väärtused. On väga hea meel, et Visit Estonia eestvedamisel oleme ellu kutsunud võrgustiku, mis pakub neile platvormi koostöö edendamiseks turismi valdkonnas. Loodan, et meie koosloome ettevõtmisest sünnib nii mõnigi uus idee ja ühine algatus, millest võidavad nii osalejad kui kogu Eesti kultuuri- ja loodusturism."

UNESCO Eesti võrgustiku koosloome töötuba korraldas Visit Estonia koos Kultuuriministeeriumi ja UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni sekretariaadiga.

Loe: Mis Eestist kuulub UNESCO pärandisse?