public.homepage.logo
Mees pildistamas merdAllikas: Mart Vares

Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee võimalused ettevõttele

Visit Estonia pakub Eesti turismiettevõtjatele tasuta võimalust turundada oma ettevõtte tooteid ja teenuseid riiklikus turismiinfosüsteemis!

Mis see turismiinfosüsteem on?

Turismiinfosüsteem on keskne kanal turistile ehk lõpptarbijale, ettevõtjale ehk teenusepakkujale, meediale, turismiprofessionaalile ja sihtkohtadele. Süsteem kogub infot turismiteenuste ja huviväärsuste kohta ja teeb selle atrakatiivsel viisil kõikidele ka kättesaadavaks.

Turismiveebis on täna üle 5000 ettevõtja,  üle 9650 erineva toote ja teenuse ning enam kui 3000 üritust. Sisu on eesti, inglise, läti, saksa ja soome keeles.

Ettevõtjal tasub Visit Estonia lehel olla:

  • see on suurim ja külastatavaim välisturule suunatud Eestit tutvustav turismiveeb maailmas
  • Visit Estonia on otsingumootoritele hästi optimeeritud, sel on internetis lai nähtavus
  • reisihuvilistele on see üks esimesi infokanaleid
  • ettevõtetele on Visit Estonia lisa turunduskanal ja välisturule suunatud pakkumised osalevad Visit Estonia turunduskampaaniates
  • Visit Estoniasse ülespandud infot näitavad välja ka erinevad sihtkohtade veebilehed

Ettevõtja registreerib ennast ise veebilehe kasutajaks ning sisestab oma toote-teenuse andmed, mida ta soovib www.puhkaeestis.ee lehel tutvustada.

Renee Altrov, toolbox.estonia.ee

Allikas: Renee Altrov, toolbox.estonia.ee

Puhkaeestis.ee ja visitestonia.com iseteeninduskeskkonna  kasutajaks registreerimine

  1. Ettevõtja registreerib ennast ise veebilehe kasutajaks ning sisestab oma toote-teenuse andmed, mida ta soovib www.puhkaeestis.ee lehel tutvustada.
  2. Kui ettevõtja jääb info lisamisega hätta, saab ta teenuse sisestamisel abi oma piirkondlikult Puhka Eestis esindajalt.
  3. Kui ettevõtja on oma toote-teenuse info sisestanud, tuleb see tal saata läbi süsteemi piirkondlikule esindajale, kes teostab andmete kontrolli (foto kvaliteet, tekstist arusaamine, kas teenus on õiges rubriigis sisestatud jmt). Süsteem juhendab, kuidas seda teha. Küsimuste korral tuleb ühendust võtta jällegi piirkondliku esindajaga.
  4. Kui andmed on kontrollitud, avalikustatakse turismitoode-teenus eestikeelsel www.puhkaeestis.ee veebilehele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
  5. Andmeid tuleb uuendada ja üle kontrollida korra aastas. Nii hoiab ettevõte oma konto aktiivsena ja teenuse info ajakohasena. Kui ettevõte aasta jooksul sisse ei logi, jääb tema lisatud toode-teenus küll süsteemi alles, kuid see kaob automaatselt veebi avalikust vaatest. Nii ei jää reisihuvilistele silma ettevõtteid, kes enam pikka aega teenust ei paku, või, mille info ülevaatamise vastu ettevõtte omanik huvi ei tunne.

Kasulik lugemine turismiettevõtjale

Avalikule ja kolmandale sektorile

Võimaldame mitmesugustele organisatsioonidele kasutada visitestonia.com ja puhkaeestis.ee rikkaliku üle-eestilise keskkonna andmebaasi andmeid. Andmete jagamiseks oleme välja töötatud JSON formaadis veebiteenuse, mis väljastab kogu visitestonia.com ja puhkaeestis.ee avalikus pooles näha oleva andmebaasi objektide infot (sh multimeediat ja tõlkeid). Andmeid vahendada soovija saab ise küsida just neid andmevälju, mida soovib oma veebilehel kuvada.

women on a phone in Tallinn old town

Allikas: Rasmus Jurkatam