Ülevaade Eesti turismitulust 2021

Allikas: Renee Altrov

15. märts 2022

Statistikaameti andmetel oli reisiteenuste eksport (välisriikide elanike kulutused Eestis) 2021. aastal 542 mln eurot. Seda on 24 miljoni võrra rohkem kui 2020. aastal, kuid üle miljardi euro võrra vähem kui 2019. aastal. Reisiteenuste eksport näitab kõigi välisresidentide kulutusi Eestis (k.a. ühepäevakülastajad ja need, kes ei ööbi majutusettevõtetes).

Reisiteenuste eksport kasvas 2021. aastal 2020. aastaga võrreldes 5%, samas kui väliskülastajate arv vähenes mobiilpositsioneerimise andmetel 23% (1,7 miljonilt 1,3 miljonini). See näitab, et kulutused külastuse kohta kasvasid, tulenevalt nii ööbimisega külastuste osakaalu kasvust, nende viibimise kestuse pikenemisest kui ka hindade tõusust. Ööbimisega külastuste keskmine kestus pikenes pandeemia ajal (2019. a oli see 3,3 ööd, 2020. a 3,9 ööd ja 2021. a 4,4 ööd), kuna tavapärane reisimine oli pikka aega väga piiratud ning Eestis viibimise põhjused olid varasemast erinevad.

Reisijateveo eksport (välisriikide elanike maksed Eesti transpordifirmadele) oli 2021. a. 224 miljonit eurot (20 miljoni võrra vähem kui 2020. aastal ja 284 mln euro võrra vähem kui 2019. aastal).

Kahe eelmise näitaja summa ehk turismiteenuste eksport oli 765 mln eurot (4 miljoni võrra rohkem kui 2020. aastal, kuid 1,3 miljardi euro võrra vähem kui 2019. aastal). 2019. a. oli see 2,07 miljardit. Turismiteenuste ekspordi osakaal Eesti kaupade ja teenuste ekspordis oli 2021. aastal 3% (2019. aastal 10%). Turismiteenuste ekspordi osakaal teenuste ekspordis oli 2020.a. 9% (2019. aastal 29%).

Täpsemad andmed esitlusena

Loe ka ülevaadet 2021. a turismistatistikast