Tulekul uus kriisipakett - turismile 25 miljonit

Allikas: Karl Ander Adami

21. aprill 2021

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt allkirjastas määruse, mis kinnitas ettevõtluse kriisipaketi tingimused ja sihtrühmad. Kriisipaketi maht on 44 miljonit eurot, millest 25 miljonit eurot suunab riik turismile ja 19 miljonit eurot jaekaubandusele.

NB! EAS hakkab toetuse taotlusi vastu võtma mai teises pooles pärast Euroopa Komisjoni riigiabiloa saamist. Täpsemad toetamise tingimused sihtrühmade kaupa leiad EASi veebilehelt, mille lõpus saad tellida oma e-postkasti ka teavituse infopäevade toimumise ja toetusvoorude avamise kohta.

Sutt selgitas, et toetuste eesmärk on toetada neid, kelle äritegevust on valitsuse piirangud kõige rohkem mõjutanud märtsis ja aprillis. „Märtsi alguses olime olukorras, kus viiruse leviku takistamiseks pidime võtma kasutusele laiemad piirangud ning selle kompenseerimiseks lõime 44 miljoni euro suuruse abipaketi," lausus Sutt. Sellele lisandub veel 102 miljoni euro suurune töötukassa palgatoetus.

Ettevõtluse toetuspakett on suunatud majutus-, toitlustus- ja reisiettevõtjatele, spaadele, veekeskustele, nõupidamiste ja messide korraldajatele, turismiteenuse pakkujatele, sõitjate maismaa juhuvedu teostavatele ettevõtjatele ning jaekaubanduse ettevõtjatele. Toetuseid saavad taotleda kõik juriidilised isikud ja FIE-d.

„Uue kriisipaketi toetuste disainimisel püüdsime arvestada võimalikult paljude osapooltega, et ei tekiks ebavõrdset kohtlemist sektorite ega erinevate suurusega ettevõtete vahel. Sellest tulenevalt langetasime tööjõumaksude 14 kuu maksmise nõuet miinimumpalgani, et suurendada toetuste kättesaadavust just väikeettevõtjatele," ütles Sutt.

Olenevalt sihtrühmast on toetuse suurus 60, 70 või 90 protsenti ettevõtte märtsi- ja aprillikuu tegevuskuludest, mis on kohandatud ettevõtte käibelangusega.

Ettevõtjatele on toetuse saamise tingimuseks käibekadu vähemalt 30 protsenti ajavahemikus märts 2021 võrreldes perioodiga jaanuar 2019 kuni detsember 2019. Turismiteenuse pakkujale on toetuse tingimuseks, et perioodil jaanuar 2020 kuni veebruar 2021 oleks tasutud tööjõumaksud vähemalt 3000 eurot.

Tänaseks on riik COVID-19 kriisis toetanud läbi EASi 4134 ettevõtet summas 33,8 miljonit eurot. Lisaks on EASis hetkel väljamaksmisel kriisitoetusi summas 9,7 miljonit eurot hinnanguliselt 400 ettevõtjale.