Tasuta koolitus loodusgiididele

Allikas: Patrik Tamm

2. september 2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool alustab 21. septembril TASUTA koolitusega "Innovatiivse ja nutika loodusturismi elamuse loomine läbi giiditeenuse". Koolitus annab osalejale teadmised ja oskused, mida on tarvis giiditeenuse pakkumiseks looduskeskkonnas ning valmistab osaleja ette loodusgiidi kutse saamiseks Eesti Giidide Liidu juures.

Liitumisel on oluline soov luua reaalselt toimiv giiditeenusel põhinev loodusturismielamus, mille sisuks võib olla nii mitmepäevane ellujäämisretk, päevane loodustuur rahvuspargis kui ka agro- või maaturismi teenus koduses keskkonnas.

Koolitusele on oodatud juba tegutsevad giide (sh FIE-d), kes soovivad oma oskusi uuendada, kompetentsi tõsta või alustada giiditeenuse pakkumist loodusturismi valdkonnas, aga ka alles oma tegevust alustavaid giide või turismiettevõtjad (eelistatult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest). Koolitusel osalejateks võivad olla ka inimesed, kes hetkel ei tööta, sh registreerimata töötud. Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud (sh õpetajad) ning Eesti Maaülikooli töötajad ja tasemeõppe üliõpilased.

Enne koolitusele registreerumist palub korraldustiim läbi mõelda, kas on aega ja valmisolekut osaleda kõigil ettenähtud koolituspäevadel ja sooritada iseseisvaid ülesandeid. Osalemise eeltingimuseks on 16. septembriks esitatud motivatsioonikiri (eelkodutöö).

Koolituse täpsem kirjeldus ja link registreerumiseks

Koolitus toimub Tartus, Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (tehnikamaja) õppeklassides ja maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames ning seda rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".