Soomlaste reisikavatsused ja huvi Eestisse reisimise vastu

Allikas: Andri Peetso

26. juuli 2021

Valminud on Soome elanikkonna küsitluse tulemused. EASi turismiarenduskeskuse tellitud veebiküsitlus toimus juuni algul ning kajastab reisikavatsusi 2021. ja 2022. aastaks (sh eelnevaid reise Eesti eri paikadesse, põhjuseid, miks Eestisse reisimine huvitab või ei huvita, reisitegevuste ja infoallikate eelistusi, hinnanguid Eestile, turvamärgiste olulisust reisimisel jne). Siin lühidalt reisikavatsused:

  • Sel aastal kavatseb oma järgmise vaba aja reisi välismaale teha 41% kõigist vastajatest*. 35% kavatseb järgmise välisreisi teha alles järgmisel aastal ning 13% ei ole veel otsustanud (kuid ei välista välisreisi sel või järgmisel aastal). 12% ei kavatse sel ega järgmisel aastal välisreise teha.
  • EESTISSE kavatseb sel aastal vaba aja reisile tulla 31% KÕIGIST vastanutest*. 34% plaanib järgmise reisi Eestisse teha järgmisel aastal, 35% aga ei kavatse sel ega järgmisel aastal Eestisse reisida.
  • Kui vaadata ainult neid vastajaid, kes kavatsevad sel või järgmisel aastal välisreise teha, siis neist kavatseb veel sel aastal Eestisse reisida 35% ja järgmisel aastal 39%. 26% neist aga ei kavatse sel ega järgmisel aastal Eestisse reisida.

* kõik vastajad on Soome küsitluse puhul need, kes tegid enne pandeemiat vaba aja reise välismaale vähemalt kord 3-4 aasta jooksul

Oluline takistus nii välismaale kui ka Eestisse reisimisele on COVID-19 pandeemia. Eriti sel suvel välismaale reisimise osas on Soome elanikud pigem ettevaatlikud ja äraootavad. Suvega võrreldes on veidi suurem huvi (või lootus) välismaale reisida pigem sügisel. Ka Eestisse reisimise osas ollakse ettevaatlikud või isegi kartlikud: väitega „Eesti tundub sel suvel külastamiseks madala COVID-19 riskiga riik“ oli nõus või pigem nõus 20%, samas pigem või üldse ei olnud nõus 39%.

Samas on hinnangud Eestile kui puhkusekohale suhteliselt kõrged. Eesti puhul hinnatakse jätkuvalt, et siia on lihtne tulla, lihtne on leida infot, soomlased on siia teretulnud ning restoranide hinna-kvaliteedi suhe on hea.  Soomlaste eelistusi siinsete tegevuste osas pole koroonapandeemia oluliselt mõjutanud.

Loe lähemalt uuringu lühikokkuvõtet (15 slaidi) või pikka kokkuvõtet (74 slaidi).