Seminar tarbijakaitseseaduse muudatuste teemal

Allikas: Renee Altrov

10. märts 2022

Hea ettevõtja, sihtkoht ja erialaliit!

21. märtsil 2022 14.00-16.00 toimub veebipõhine infoseminar, kus selgitatakse direktiivist (EL) 2019/2161 (nn Omnibus direktiiv) tulenevaid muudatusi tarbijakaitseseaduses. Muudatused jõustuvad 28.05.2022.

Kavandatavad muudatused puudutavad mh turismiettevõtteid, kes müüvad oma kaupu või teenuseid tarbijatele, eelkõige veebikauplejad ja internetipõhise kauplemiskoha pidajaid ning võrdlusportaalide haldajad.

Muudatuste eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja kindlustunnet veebi teel tehingute tegemise vastu, samuti ajakohastada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni just tulenevalt uutest tehnoloogiatest nii kaupade kui ka teenuste pakkumisel.

Näiteks:

  • tekivad uued reeglid selle kohta, kuidas veebis allahindlusi näidata;
  • ettevõtetel tuleb hakata kontrollima arvamuste tõepärasusust: kes esitab arvustusi, kas arvustused on n-ö adekvaatsed, võltside arvustuse kasutamine, negatiivsete arvustuste kustutamine, ühe toote arvustuse teise toote alla tõstmine jne;
  • kui otsingutulemuste järjestuse eest on makstud, siis tuleb see info tarbijale nähtavaks teha ja tarbijat sellest teavitada;
  • tarbijale tuleb teada anda, kas ettevõte ise on tegelik kauba või teenuse omanik või hoopis vahendaja;
  • sätestatakse suuremad karistused tarbijakaitsenormide rikkumise eest.

Muudatusi tutvustavad Kristina Jerjomina (tarbijakaitse ja kaubanduse nõunik), Merike Koppel (ettevõtluskeskkonna valdkonnajuht) MKMist ja Martin Simmermann (ettevõtluse osakonna jurist) TTJAst.

Kellel on küsimusi juba ette saata, siis need on oodatud Merike Koppel Merike.Koppel@mkm.ee.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teamsi koosolek

Liitu arvutis või mobiilirakenduse kaudu

Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin