Poolakate reisikavatsused ja huvi Eestisse reisimise vastu

Allikas: Andri Peetso

26. juuli 2021

Valminud on Poola elanikkonna küsitluse tulemused. Veebiküsitlus toimus 02.06.-16.06.2021 ning kajastab reisikavatsusi 2021. ja 2022. aastaks (sh. eelnevaid reise Eestisse, põhjuseid, miks Eestisse reisimine huvitab või ei huvita, reisitegevuste eelistusi ja hinnanguid Eestile). Siin lühidalt tulemused:

  • Eesti-kogemus on olemas 21% reisimishuvilistest Poola elanikest, seejuures 7% on külastanud Eestit viimase 3 aasta jooksul, 8% käis siin viimati 4-10 aastat tagasi ja 6% üle 10 aasta tagasi. Neist, kes käisid enne pandeemiat välismaal vähemalt 3 korda aastas, on Eestis käinud koguni 40%, seejuures 1/5 on käinud viimase 3 aasta jooksul.
  • Sel aastal kavatseb oma järgmise vaba aja reisi välismaale teha 60% kõigist vastanutest. 1/4 kavatseb järgmise välisreisi teha alles järgmisel aastal ning 1/10 ei ole veel otsustanud. Vaid 5% ei kavatse välisreisi 2021-2022. Seega on Poola elanikud lähiajal, eriti sel suvel välismaale reisimise osas pigem optimistlikud. Nooremad, kõrgema sissetulekuga ja ka varasemalt sagedasemad välisreisijad on need, kes tõenäolisemalt planeerivad välisreise ka selleks aastaks.
  • Kolmest kaks (68%) lähiajal välisreisi planeerivast poolakast on ühe võimalusena huvitatud ka Eestist kui sihtkohast.
  • Kõige rohkem olid poolakad nõus väidetega, et Eesti inimesed on turistide vastu sõbralikud, siin on huvitavat teha ja näha ning turismiinfot on lihtne leida. Mõnevõrra madalamaid punkte anti COVID-riskile, reisimise lihtsusele ning hinnatasemele.

Loe uuringust lühikokkuvõtet (10 slaidi) või pikka kokkuvõtet (40 slaidi).