Allikas: Estonian Wildnest Resorts

Mentor on kui sparringupartner ega lase ettevõttel mugavustsooni kinni jääda

Kas mentor peaks olema mentorteenust kasutava ettevõttega samast valdkonnast? Või tulevad kasuks hoopis sektorivälised kogemused?

Estonian Wildnest Resorts'i tegevjuht Ago Kikas on seda meelt, et on väga hea kui turismiettevõtet nõustab mentor mõnelt muult elualalt. „Mina julgustaks kasutama valdkonnaväliseid mentoreid, kuna mujal juurutatavad praktikad võivad sobituda ka turismisektorile ja tuua siia lahendusi, mille peale sektorisisesed inimesed pole veel tulnud. Mulle endale andis iga kohtumine mentoriga mõne värske idee, kuidas väljakutseid lahendada. Olles ise avatud, on ärimudeli mentorprogrammist kasu nii osalevale ettevõttele kui ka mentiile," leiab Kikas.

Wildnest'i mentor Leila Haugas on Kikasega päri: „Olen märganud, et teatud sektorites on kinnistunud palju vanu arusaamu ja mõttelaadi, et uut- või teistmoodi ei saa äri ajada. Inimene väljastpoolt enda sektorit või töökeskkonda oskab näha ja küsida asjakohaseid küsimusi, märgata ärivõimalusi, mille peale ise ei tulekski. Eriti soovitaks seda just valdkondades, kus on väga traditsioonilised ehk isegi konservatiivsed ärimudelid. Minu jaoks oli turismisektoris mentoriks olemine esmakordne. Olen olnud turismis kliendi rollis ning toonud siia väga palju äripartnereid üle maailma ja ise neile programme kokku pannud, kuid aidata päris turismiettevõtet oli põnev väljakutse."

Luksuslik loodusturism

Ago Kikas on turisminduses toimetanud aastaid, aga tema uusim ettevõtmine, luksuslikku loodusturismiteenust pakkuv Estonian Wildnest Resorts, sai alguse üsna hiljuti. Taganttõuke selleks andis reisikorraldajate soov pakkuda nõudlikumale kliendile võimalust kogeda Eesti loodust, loobumata seejuures mugavustest. „Otsustasime hakata metsas pakkuma kõigi mugavustega majutust ning sinna juurde matku ja ajaveetmise võimalusi. Sisustame kliendi 2-5 päeva nii, et ta ei pea millegi pärast muretsema: pärast päevast programmi looduses ootab külalist meie koka poolt kohapeal valmistatud fine dining õhtusöök, tünnisaun, kokteil lõkke ümber ja ööbimine telgis, kus on voodid ja tekid, padjad nagu ühes viisakas hotellis. Lisaks on meil laagris duširuumid ja WC-d, mida spetsiaalselt enda tarbeks ehitatud haagisel kaasa veame," räägib Kikas.

Iga programm on kui rätseplahendus, mis töötatud välja vastavalt kliendi eelistusele. „Pakume välja võimalikult mitmekesiseid tegevusi, olgu selleks siis SUP laual rabas päikesetõusu nautimine, professionaalse giidi saatel mööda metsi kondamine või mõne veel mitte nii populaarse väikesaare avastamine," toob Kikas näiteks.
Konkurentidest eristutakse selle poolest, et teenus on kliendile ülimalt lihtne, sest kõik - alates transpordist kuni toitluste ja majutuseni – on looduses olemas. „Nende päevade vältel, kui inimene on meiega, pole tal muid muresid, kui et lihtsalt olla ja nautida ümbritsevat," resümeerib Kikas.

Uued vaatenurgad

Vajadus ärimudeli mentorteenusele järele ilmnes üsna pea pärast Wildnest'i loomist. Sest olgugi et Wildnest'i tiimil on ette näidata pikaajalised turismialased kogemused, erinevad nende nüüdne ettevõtmine ja kliendid olulisel määral varasemast.
Kikas tahtis enda kõrvale kedagi, kel on rahvusvahelisi ärikogemusi. Samuti oli ta veendunud, et mentoriks võiks olla turismisektoriväline inimene. „Olen tugevalt seda usku, et teistest valdkondadest tulevad praktikad ja teadmised annavad pikemas perspektiivis olulise konkurentsieelise. Minu jaoks oli mentori kaasamise eesmärk, et ma saaks temaga oma mõtteid valideerida, hoida fookust ja mõista, kas meie tegevus ka päriselt teisi huvitab."

Mentor Leila Haugas – ekspordijuhist ettevõtja, kes olnud ekspordivõimekuse tõstmisel abiks paljudele firmadele ja brändidele – räägib, et koostööplaan Wildnest'iga pandi paika suve alguses. „Kui tihedamaks tööks läks, siis vahel tundus mulle endalegi, et kas Ago ikka jõuab selle kõik ära teha. Kuid jõudis! Ja isegi rohkem," kiidab ta.
Üllatusi oli mentorteekonnal mitmeid. Näiteks avastati palju ärivõimalusi uutes sihtgruppides. Haugas ütleb, et turismiteenuseid ei pea alati pakkuma traditsiooniliselt, vaid neid saab läbi põimida näiteks koolitus-retriitide valdkonnaga. Lisaks leiti koos mitmeid riike, kuhu Wildnest võiks oma turundustegevuse suunata ja kust tulemus tuleks kiiremini.

Kikasele meeldis väga see, et kui ootamatult kerkis esile mõni kriitiline teema, siis tegeletigi sellega ega hoitud plaanist jäigalt kinni. „Lähenesime dünaamiliselt ja usun, et see kindlasti viis parema lõpptulemuseni," leiab Kikas.
Haugas sekundeerib talle märkides, et koostöö sujus kohe esimesest kohtumisest: „Leppisime kokku kohtumised, kaardistasime olukorra meeskonnas, panime paika lühiajalise ja pikaajalise eesmärgi. Kaardistasime ka näiteks skaleeritavust, kestlikkust. Turismi ettevõtluses on alati väljakutse hooajalisus - minu meelest sellele leidsime ka päris huvitava lahenduse. Kohtumised toimusid enamuses silmas-silma, sekka ka mõned Zoomi-kohtumised. Tavaliselt olid meil ees suured A3 paberid ja märkmed. Muutsime ja täiendasime Wildnest'i ärimudelit terve perioodi jooksul. Lisaks olid meil kokkulepitud väga konkreetsed sammud, mida Ago ettevõttes teeb."

Mentorteenuse plussid

Ärimudeli mentorteenuse tulemusena ongi Wildnest'il plaan edasiseks paigas ning teada need tööriistad ja tegevused, mis seatud eesmärgini jõudmiseks vaja käiku lasta. „Saime oma äriideed valideerida ja eskaleerida ning tuua mind mugavustsoonist välja. Ei arvanudki, et mentorteenuse kasu on nii praktiline: tänu programmile on töö klientidega oluliselt süsteemsem ja paremini hallatud. Leilal on pakkuda palju kogemusi ja häid tööriistu, kuidas süstemaatiliselt ja sihikindlalt välisturge vallutada," on Kikas rahul.

Küsimusele, millise ajakuluga peab ärimudeli mentorteenusele tulija arvestama, vastab Haugas, et kui ettevõtja hakkab mentorteenuse tulemusena rohkem oma ettevõtet analüüsima, suunama ja teadlikke valikuid tegema, siis ei saa teenusel osalemist kuidagi ajamahukaks või koormavaks pidada. See on ju töö, mida on nagunii vaja eduka, eesrindliku ja kasvukursil ettevõtte nimel vaja teha, lihtsalt selle erinevusega, et teenusel saab seda teha koos mentoriga ja selleks on määratud omaette aeg.
„Minu juurest on kaheksa aasta jooksul läbi käinud üle 40 ettevõte nii Eestist kui ka välismaalt ja mitte keegi neist pole öelnud, et see oli aja raiskamine," ütleb Haugas. „Pigem on just üha uuesti ja uuesti tagasi tuldud või liigutud edasi järgmiste programmide või mentorteenustega EASis. Julgustan väga kasutama mentorteenust, seda enam, et meil on Eestis uskumatute kogemustega inimesed, kes on valmis oma teadmisi, tarkust, nutikust jagama."Millega võiks ärimudeli mentorteenusele tulija arvestada? Mentor Leila Haugas annab nõu:

Loe lähemalt turismiettevõtete ärimudelite mentorteenuse kohta.

Foto: Estonian Wildnest Resorts