Lätlaste reisikavatsused ja huvi Eestisse reisimise vastu

Allikas: Andri Peetso

26. juuli 2021

Valminud on Läti elanikkonna küsitluse tulemused. Veebiküsitlus toimus 24.-28.05.2021 ning kajastab reisikavatsusi 2021. ja 2022. aastaks (sh. eelnevaid reise Eesti eri paikadesse, põhjuseid, miks Eestisse reisimine huvitab või ei huvita, reisitegevuste ja infoallikate eelistusi, hinnanguid Eestile, turvamärgiste olulisust reisimisel jne). Siin Läti elanike reisikavatsustest lühidalt:

  • Veel sel aastal kavatseb oma järgmise vaba aja reisi välismaale teha 38% vastanutest (sh 18% teeb järgmise välisreisi suvel, 8% septembrist detsembrini ja 12% millalgi sel aastal, aga ei tea veel täpset aega). 17% kavatseb järgmise välisreisi teha alles järgmisel aastal ning 17% ei ole veel otsustanud (kuid ei välista välisreisi sel või järgmisel aastal). 27% ei kavatse sel ega järgmisel aastal välisreise teha.
  • EESTISSE kavatseb sel aastal vaba aja reisile tulla 29% KÕIGIST vastanutest. 17% plaanib järgmise reisi Eestisse teha järgmisel aastal, 54% aga ei kavatse sel ega järgmisel aastal Eestisse reisida.
  • Kui vaadata ainult neid vastajaid, kes kavatsevad sel või järgmisel aastal välisreise teha, siis neist kavatseb veel sel aastal Eestisse reisida 39% ja järgmisel aastal 23%. 38% neist aga ei kavatse sel ega järgmisel aastal Eestisse reisida.
  • Reisimotivatsoonina tõid lätlased välja, et Eesti on lähedal ja seetõttu hea soodne võimalus reisida - kuid samas Lätist piisavalt erinev. Kiideti Eesti loodust, spaasid, head teenuste kvaliteeti, Saaremaad ja saari üldisemalt.

Vaata küsitluse kokkuvõtet slaididel