Lätilt kõigi aegade rekord, Soome taastub väga visalt

Allikas: Renee Altrov

9. märts 2022

2022. a jaanuaris oli võrreldes 2019. a jaanuariga majutusettevõtetes veedetud öid:

  • välisturismis 52% vähem kui 2019. a jaanuaris
  • siseturismis 15% rohkem ehk siseturism jõudis 2022. a jaanuaris järgmise kõigi aegade rekordini

Lisaks siseturismile tegi kõigi aegade jaanuari ööbimiste rekordi Läti, kust oli ööbijaid majutusettevõtetes 16% rohkem kui 2019. a jaanuaris.

Seevastu turism Soomest taastub väga aeglaselt. Soome turistid veetsid 2022. a jaanuaris majutusettevõtetes 68% öid vähem kui 2019. a samal ajal.

Ööbimisi oli vähem kui 2019. a veel järgmistest riikidest: Leedu (28%), Saksamaa (56%), Suurbritannia (66%), Rootsi (72%), Venemaa (78%). Samas lisandus nagu läinud aasta novembris ja detsembriski tunduvalt ööbimisi Hispaaniast ja Prantsusmaalt.

Siseturistide ööbimisi lisandus arvuliselt kõige rohkem Tallinnas – nii 2021. kui ka 2019. a jaanuariga võrreldes. Samas on siseturismi osakaal Tallinnas siiski nii väike, et katab vaid väikese osa välisturismi langusest (võrreldes 2019. a jaanuariga oli 2022. a siseturistide ööbimisi Tallinnas 11 100 võrra rohkem, kuid välisturistide ööbimisi 82 600 võrra vähem). Seetõttu on võrreldes 2019. aastaga jätkuvalt kõige vähem taastunud ööbimised Tallinnas. Samas mõnes maakonnas, kus siseturismi osakaal on suur, jõudis ööbimiste arv 2022. a jaanuaris ka uue rekordini: Viljandi, Järva ja Rapla maakonnas.

Täpsemalt majutusstatistika kohta

Lühiajaliste üüripindade arv on läbi aastate aina vähenenud: rohkem u 7100 pinnalt 2019. a jaanuaris u 6200 pinnani 2022. a jaanuaris. Samas oli broneeritud öid tervikuna 10% rohkem (Tallinnas siiski 9% vähem).

Kui läinud aasta augustist detsembrini moodustasid Eesti elanikud kolmandiku klientidest, siis jaanuaris kasvas nende osakaal taas – 42%-ni.

Täpsemalt lühiajaliste rendipindade kohta