Giid kui jutuvestja

Allikas: Kadi-Liis Koppel, Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse turismiosakond

Ükskõik kas oled kutseline ja/või atesteeritud giid või soovid lihtsalt oma (välis)külastajatele sihtkohta-toodet-teenust tutvustada – parim viis seda teha on läbi põneva loovestmise. Siin on mõned soovitused, kuidas lugu nn üles ehitada ja kaasahaaravalt esitada.

Kas lugu tuleks ise välja mõelda?

 Meie ümber on palju lugusid, mida sa saad oskuslikult oma külalistele jutustada, need tuleb lihtsalt üles noppida. Lood haaravad kuulajaid, sest nad on inimlikud, elust enesest või kannavad mingit tervikmõtet.

Lugusid võib põimida külastuse sisse, et kirjeldada sündmusi ja elulugusid, kuid ka terve külastus (ekskursioon) võib olla loona üles ehitatud. Pea meeles, et üldiselt mäletatakse loost 65–75%, fakte isegi vaid 5–10% juhtudest. Looga seostatud faktid jäävad meelde, kuid juhuslikud, seostamata faktid mitte.

Infot oma sihtkoha, teenuse või toote kohta saad mh ammutada intervjuudest, kultuurisaadetest, ettekannetest, kogukonnas elavatelt vanematelt inimestelt jne. Haarav ja huvitav tekst sisaldab nii olulisi fakte kui ka mälestusi ja lugusid. Sinu roll on eri osad omavahel tervikuks siduda. Infot otsides ja kasutades ole siiski ka allikakriitiline – osa infost võib olla vananenud või suisa väär. Seepärast kontrolli oma fakte võimalusel mitmest allikast.

Loe ja tutvu erinevate materjalidega, aga ära tugine jutustamisel ainult faktidele.

Milline on su loo narratiiv?

Narratiiv ehk loo süžee viib kuulajad kaasa otsekui teise maailma. Lugude kuulamine haarab eri aistingutega (kuulamine, kujutluspildid, lõhnade tajumine jne) tervet aju. Narratiivi vastuvõtmiseks on vaja sündmust, jutustajat ja kuulajat.

Pane paika oma loo või lugude struktuur:

  • Kes on su loo peategelane, kes kogeb väljakutseid, konflikte?
  • Milline on loo konflikt/vastuolu/traagika, mis kuulaja tähelepanu haarab?
  • Milline on loo süžee? See annab edasi sündmuste jada, kirjeldused ja pinge. Peategelane kogeb väljakutseid, mis muudavad teda või viivad mingi tulemuseni.
  • Mis on su loo eesmärk – kas panna inimesed naerma, üllatada gruppi, viidata eetilistele kahtlustele, näidata tagajärge, mis paneb mõistma või selgitab midagi?

Hoidu oma lugudes skandaalsusest ja liialdatusest – need peaksid aitama su kuulajal ajaloosündmusi, inimeste käitumist jmt inimlikult paremini mõista, seostada ja meelde jätta.

Kuidas oma lugu esitada?

Igasugune info jõuab inimesteni paremini alati siis, kui neil tekib sellega mingi seos. Seepärast tee enne oma külastajatega kohtumist endale alati selgeks, kes sind kuulama hakkab – sihtgrupp, riik, vanus, senine kogemus, kohalikud või väliskülastajad jmt. Anna just sellele külastajagrupile oma loo mõistmiseks lisateavet – geograafiline, ajalooline, kultuuriline, sotsiaalne ja/või majanduslik jne taust.

Mõtle läbi oma sõnum (peateemad, alateemad ja sillad, mis eri teemasid ühendavad), ent ära koorma oma juttu liigsete detailidega. Näita, ära lihtsalt räägi, kasuta piltlikku keelt. Siinkohal väike meeldetuletus – õpi võõrsõnu ja nimesid õigesti hääldama. Kõige parem on seda teha neid omaette valjusti välja öeldes.

Pea meeles, et giiditeksti saab edastada erineval viisil – peale asjaliku faktiinfo ka legendide, isiklike lugude või anekdootide kaudu. See pole pelgalt raamatute refereeriv ümberjutustus, vaid oma sõnadega ja oma valitud süžeega loovestmine.