Turismisektori kesksete digilahenduste toetus

Allikas: Karl Ander Adami

Turismisektori kesksete digilahenduste toetus

Kogueelarve: 4 000 000 eurot
Maksimaalne toetus:
550 000 eurot
Toetuse osakaal: kuni 55%

Turismisektori kesksete digilahenduste toetuse eesmärgiks on juurutada uusi või arendada edasi olemasolevaid keskseid digilahendusi, mille abil digitaliseeritakse turismiettevõtjate ressursside haldamine ja muudetakse tööprotsessid efektiivsemaks ning külastajatele info kättesaadavus ja broneeringute tegemine hõlpsamaks, samuti parandatakse andmeanalüüsi ja andmete kasutamise võimekust turismisektoris. Toetuse andmise tulemusel on turul toimivad kesksed digilahendused, mille läbi suureneb Eesti turismisektori siseriiklik ja rahvusvaheline konkurentsivõime.

Toetuse sihtgrupiks on IT- ja turismiettevõtjad (sh Eestis registreeritud äriühingud, MTÜ-d, SA-d, kohaliku omavalitsuse üksused ja riigiasutused). Toetatakse kesksete digilahenduste loomist ja olemasolevate digilahenduste edasiarendamist või kohandamist Eesti turismisektori vajadustele. Projektid tuleb ellu viia turismiettevõtjate ja IT-ettevõtjate koostöös. Taotleja võib olla nii turismisektori ettevõtja kui IT-valdkonna ettevõtja, kuid taotleja peab kaasama oma meeskonda (kas partnerina või teenusena sisse ostma) need kompetentsid, mida taotleja enda organisatsioonis ei ole.

Taotluse esitamine on kahe-etapiline (eel- ja põhitaotlus).
Eeltaotluste esitamine on avatud 17. detsember 2021 kell 9.00 - 21. veebruar 2022 kell 16.00.
Põhitaotluse esitamise võimaluse saavad eeltaotluse voorus positiivse hinnangu saanud projektid.

Toetuse täpsed tingimused EASi veebilehel.

Eesti helide viktoriin | Puhka Eestis