Turismisektori kesksete digilahenduste toetus - SULETUD

Allikas: Karl Ander Adami

Turismisektori kesksete digilahenduste toetus

Toetuse taotlemine on lõppenud.

Toetame kesksete digilahenduste loomist ja olemasolevate digilahenduste edasiarendamist või kohandamist Eesti turismisektori vajadustele.

Turismisektori kesksete digilahenduste toetuse eesmärgiks on juurutada uusi või arendada edasi olemasolevaid keskseid digilahendusi, mille abil digitaliseeritakse turismiettevõtjate ressursside haldamine ja muudetakse tööprotsessid efektiivsemaks ning külastajatele info kättesaadavus ja broneeringute tegemine hõlpsamaks, samuti parandatakse andmeanalüüsi ja andmete kasutamise võimekust turismisektoris. Toetuse andmise tulemusel on turul toimivad kesksed digilahendused, mille läbi suureneb Eesti turismisektori siseriiklik ja rahvusvaheline konkurentsivõime.

Toetuse sihtgrupiks on IT- ja turismiettevõtjad (sh Eestis registreeritud äriühingud, MTÜ-d, SA-d, kohaliku omavalitsuse üksused ja riigiasutused). Toetatakse kesksete digilahenduste loomist ja olemasolevate digilahenduste edasiarendamist või kohandamist Eesti turismisektori vajadustele. Projektid tuleb ellu viia turismiettevõtjate ja IT-ettevõtjate koostöös. Taotleja võib olla nii turismisektori ettevõtja kui IT-valdkonna ettevõtja, kuid taotleja peab kaasama oma meeskonda (kas partnerina või teenusena sisse ostma) need kompetentsid, mida taotleja enda organisatsioonis ei ole.

Kogueelarve: 4 000 000 eurot

Maksimaalne toetus: 550 000 eurot
Toetuse osakaal: kuni 55%
Projektid peavad valmima hiljemalt 31. oktoober 2023.

Toetuse taotlemine on lõppenud.

Rahastatud projektide ja toetuse saajate nimekiri (pdf)

Toetuse detailne info EAS-i veebilehel

Ülevaade valmivatest digilahendustest turismiprofiveebis