Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022 - SULETUD

Allikas: Eesti Disainikeskus

Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022

Kas soovid arendada oma turismiteenuseid koostöös tipptasemel teenusedisaineritega?
Ootame meistriklassi osalema vähemalt kolm aastat tegutsenud turismiettevõtteid, kellel on soov arendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning muuta need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks disainmõtlemise ja digilahenduste kaasabil.
Parimatele on meistriklassis valminud projektide ellu viimiseks preemiafond 10 000 eurot.

 • Meistriklassi eesmärk on edendada teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise kasutamist Eesti turismiettevõtetes, et seeläbi tõsta ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonivõimekust ning turismiteenuste atraktiivsust välisturgudel.
 • Meistriklassi tulemusena valmib ettevõttel uus turismiteenuse prototüüp. Lisaks saavad osalejad praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas kasutada andmeid ja digitaalseid lahendusi oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel. 

Meistriklassi 1. ja 2. grupp on lõpetanud. Vaata 3. ja 4. grupi edenemist siit

Loe lisaks!
Kuidas andis disainmõtlemine ja teenusedisain Oru hotellile uue hingamise?
Loe intervjuud Kristian Lemberiga
Loe intervjuud Ionel Lehariga 
Loe EstFishi arvamust teenusedisaini kasu kohta
Loe intervjuud peamise koolitaja ja mentori Hegle Sarapuu-Johansoniga

Meistriklassi sisu ja ajakava

Meistriklass toimub kahes grupis, kokku on oodatud osalema kuni 30 turismiettevõtet. Ühe grupi meistriklassi pikkuseks on orienteeruvalt 5 kuud. Igast ettevõttest oodatakse meistriklassi 2-3 inimest.
Esimene grupp alustas jaanuaris ja teine grupp aprillis 2022. 

Meistriklass koosneb järgmistest etappidest:

 • Avapäev ja tutvumine teenusedisaineritega
  Ettevõte saab kogu meistriklassi ajaks partneriks tipptasemel teenusedisainerist mentori, kes toetab ja nõustab nii koolituspäevadel kui teenusearenduse elluviimisel.
  1. grupp: 12.01.2022
  2. grupp: 07.04.2022
 • Disainiauditi läbiviimine
  Enne esimest koolituspäeva viib teenusedisainerist mentor ettevõttes läbi disainiauditi, kasutades Eesti Disainikeskuse ja rahvusvaheliste partnerite poolt välja töötatud metoodikat (kestusega 10 tundi).
  1. grupp: 17. – 30.01.2022
  2. grupp: 11. – 24.04.2022
 • Koolitusprogramm koosneb viiest koolituspäevast
  Koolitustel õpitakse süsteemsemalt kasutama teenusedisaini ning väärtustama seda kui strateegilise juhtimise tööriista. Omandatud teadmised toetavad ettevõtte praktilist ülesannet arendada oma turismiteenus meistriklassi lõpuks prototüübini.
  Igale koolituspäevale järgneb iseseisev töö seotud teemal, mis on ühtlasi sillaks kahe koolituspäeva vahel.
  1. grupp: 16.02; 02.03; 23.03; 13.04 ja 04.05.2022
  2. grupp: 12.05; 02.06; 25.08; 08.09; 22.09.2022
  Tutvu koolitusteemadega siin
 • Iseseisev koostöö teenusedisainerist mentoriga (mahus 30 tundi)
  Teenusedisainerid nõustavad osalejaid programmi vältel nii koolituspäevadel kui iseseisva töö teostamisel. Mentorkohtumised on üles ehitatud vastavalt koolituste ja iseseisvate tööde teemadele, et meistriklassis osalejatel oleks praktiline tugi turismiteenuse prototüüpi arendamisel.
 • Järelüritus ehk lõpuseminar
  Lõpuseminaril esitlevad ettevõtted meistriklassis välja arendatud turismiteenuste prototüüpe. Grupi edukaimaks hinnatud ettevõte võidab peaauhinnaks 5000 € valminud projekti ellu viimiseks!
  1. grupp: 18.05.2022
  2. grupp: 05.10.2022

Avapäev, koolitusprogramm ja järelüritus toimuvad kontakt-üritustena Tallinnas. Kui Covid-19 pandeemiast tulenevalt on kontaktsed üritused keelatud, siis toimuvad üritused virtuaalsetena. Disainiaudit ja kohtumised teenusedisaneritega toimuvad vastavalt osaliste omavahelisele kokkuleppele. 

Meeskond

Meistriklassi viivad läbi kogemustega koolitajad Martin Pärn, Daniel Kotsjuba, Hegle Sarapuu-Johanson, Darja Prants, Kaire Tekku ja tipptasemel teenusedisaineritest mentorid, sh nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid.
Tutvu 2. grupi koolitajate ja teenusedisaneritest mentoritega siin (pdf)

Martin Pärn

koolitaja ja teenusedisaini mentor

Hegle Sarapuu-Johanson

koolitaja ja teenusedisaini mentor

Darja Prants

koolitaja

Kaire Tekku

koolitaja

Daniel Kotsjuba

koolitaja

Pärtel Vurma

teenusedisaini mentor

Janno Siimar

teenusedisaini mentor

Sofia Vega Anza

teenusedisaini mentor

Erle Luuk

teenusedisaini mentor

Helen Susan Selirand

teenusedisaini mentor

Riina Libe

teenusedisaini mentor

Mathias Vain

teenusedisaini mentor

Katri Selg

teenusedisaini mentor

Nele Eriksson

teenusedisaini mentor

Tiia Päkk

teenusedisaini mentor

Madeleine Tults

teenusedisaini mentor

Brigite Helena Sarapuu

teenusedisaini mentor

Andres Kostiv

teenusedisaini mentor

Timo Treit

teenusedisaini mentor

Kairi Loomet

teenusedisaini mentor

Ingela Viks

teenusedisaini mentor

Carolina Maia Groisman

teenusedisaini mentor

Kadri Hansson

teenusedisaini mentor

Janno Nõu

teenusedisaini mentor

Ulvi Vahtra

teenusedisaini mentor


Meistriklassi väärtus turismiettevõtjale

 • Oma ala tippspetsialistidest koolitajate koolitusmetoodika valik toetab innovatsiooni ning avatud mõtlemist kasutajakesksete turismiteenuste arendamisel.
 • Programmis osalemine ja teenusedisaineri tugi aitab hoida teenuste arendamise ja teenuse digitaliseerimise temaatika ettevõtete jaoks prioriteetsena muude igapäevaste operatiivjuhtimise teemade kõrval.
 • Koolitajad, teenusedisainerid ja teised programmis osalevad ettevõtted jagavad oma praktilisi kogemusi sarnastes olukordades ning aitavad osalejatel seeläbi neist õppida ning oma ettevõtte kontekstis rakendada.
 • Koolitajad ja teenusedisaineritest mentorid pakuvad objektiivset ja hinnanguvaba jooksvat tagasisidet.
 • Meistriklassi ülesehitus toetab koostööd osalevate turismiettevõtete vahel. Programmis on võimalus tutvuda ja kogemusi vahetada teiste ettevõtetega, et sobivusel arendada kas piirkondlikku või klienditeekonna ülest koostööd oma teenuste arendamisel.
 • Peale meistriklassi läbimist pakub Eesti Disainikeskus osalenud ettevõtetele vajadusel ja soovi korral jätkutuge või osalemist jätkutegevustes ja -programmides.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022" elluviimisel on Eesti Disainikeskus MTÜ.

Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kuidas osaleda?

Kandideerimise tähtaeg teise meistriklassi gruppi oli 15. märts 2022.

Info ja küsimuste korral

Ave Pill

EASi turismiarenduskeskuse ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793