Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022

Allikas: Eesti Disainikeskus

Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022

Kas soovid arendada oma turismiteenuseid koostöös tipptasemel teenusedisaineritega?
Ootame meistriklassi osalema vähemalt kolm aastat tegutsenud turismiettevõtteid, kellel on soov arendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning muuta need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks digilahenduste kaasabil.
Parimatele on meistriklassis valminud projektide ellu viimiseks preemiafond 10 000 eurot.

 • Meistriklassi eesmärk on edendada teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise kasutamist Eesti turismiettevõtetes, et seeläbi tõsta ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonivõimekust ning turismiteenuste atraktiivsust välisturgudel.

 • Meistriklassi tulemusena valmib ettevõttel uus turismiteenuse prototüüp. Lisaks saavad osalejad praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas kasutada andmeid ja digitaalseid lahendusi oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel. 

Meistriklassi sisu ja ajakava

Meistriklass toimub kahes grupis, kokku on oodatud osalema kuni 30 turismiettevõtet. Ühe grupi meistriklassi pikkuseks on orienteeruvalt 5 kuud. Esimene grupp alustab 12.01.2022 ja teine grupp aprillis 2022. Igast ettevõttest oodatakse meistriklassi 2-3 inimest.

Meistriklass koosneb järgmistest etappidest:

 • Avapäev ja tutvumine teenusedisaineritega: 12.01.2022
  Ettevõte saab kogu meistriklassi ajaks partneriks tipptasemel teenusedisainerist mentori, kes toetab ja nõustab nii koolituspäevadel kui teenusearenduse elluviimisel.

 • Disainiauditi läbiviimine: 17.01 – 30.01.2022
  Enne esimest koolituspäeva viib teenusedisainerist mentor ettevõttes läbi disainiauditi, kasutades Eesti Disainikeskuse ja rahvusvaheliste partnerite poolt välja töötatud metoodikat (kestusega 10 tundi).

 • Koolitusprogramm koosneb viiest koolituspäevast: 16.02, 02.03; 23.03; 13.04 ja 04.05.2022
  Koolitustel õpitakse süsteemsemalt kasutama teenusedisaini ning väärtustama seda kui strateegilise juhtimise tööriista. Omandatud teadmised toetavad ettevõtte praktilist ülesannet arendada oma turismiteenus meistriklassi lõpuks prototüübini.
  Igale koolituspäevale järgneb iseseisev töö seotud teemal, mis on ühtlasi sillaks kahe koolituspäeva vahel.
  Tutvu koolitusteemadega siin

 • Iseseisev koostöö teenusedisainerist mentoriga (mahus 30 tundi)
  Teenusedisainerid nõustavad osalejaid programmi vältel nii koolituspäevadel kui iseseisva töö teostamisel. Mentorkohtumised on üles ehitatud vastavalt koolituste ja iseseisvate tööde teemadele, et meistriklassis osalejatel oleks praktiline tugi turismiteenuse prototüüpi arendamisel.

 • Järelüritus ehk lõpuseminar: 18.05.2022
  Lõpuseminaril esitlevad ettevõtted meistriklassis välja arendatud turismiteenuste prototüüpe. Grupi edukaimaks hinnatud ettevõte võidab peaauhinnaks 5000 € valminud projekti ellu viimiseks!

NB! Toodud kuupäevad on esimese grupi ajakavast lähtudes. Teine grupp alustab aprillis 2022.

Avapäev, koolitusprogramm ja järelüritus toimuvad kontakt-üritustena Tallinnas, täpse asukoha teatame 2 nädalat enne toimumist. Kui Covid-19 pandeemiast tulenevalt on kontaktsed üritused keelatud, siis toimuvad üritused virtuaalsetena. Disainiaudit ja kohtumised teenusedisaneritega toimuvad vastavalt osaliste omavahelisele kokkuleppele. 

Meeskond

Meistriklassi viivad läbi kogemustega koolitajad Martin Pärn, Ionel Lehari, Daniel Kotsjuba, Kristian Lember, Hegle Sarapuu-Johanson, Darja Prants, Kaire Tekku ja tipptasemel teenusedisaineritest mentorid, sh nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid.
Tutvu kõigi koolitajate ja teenusedisaneritest mentoritega siin (pdf)

Martin Pärn

koolitaja ja teenusedisaini mentor

Hegle Sarapuu-Johanson

koolitaja

Darja Prants

koolitaja

Kaire Tekku

koolitaja

Daniel Kotsjuba

koolitaja ja teenusedisaini mentor

Ionel Lehari

koolitaja ja teenusedisaini mentor

Kristian Lember

koolitaja ja teenusedisaini mentor

Pärtel Vurma

teenusedisaini mentor

Janno Siimar

teenusedisaini mentor

Sofia Vega Anza

teenusedisaini mentor

Karin Paris

teenusedisaini mentor

Helen Susan Selirand

teenusedisaini mentor

Erle Luuk

teenusedisaini mentor

Helen Kirs

teenusedisaini mentor

Riina Libe

teenusedisaini mentor

Mikk Tasa

teenusedisaini mentor

Anne Matiisen

teenusedisaini mentor

Mathias Vain

teenusedisaini mentor

Nele Erikson

teenusedisaini mentor


Meistriklassi väärtus turismiettevõtjale

 • Oma ala tippspetsialistidest koolitajate koolitusmetoodika valik toetab innovatsiooni ning avatud mõtlemist kasutajakesksete turismiteenuste arendamisel.
 • Programmis osalemine ja teenusedisaineri tugi aitab hoida teenuste arendamise ja teenuse digitaliseerimise temaatika ettevõtete jaoks prioriteetsena muude igapäevaste operatiivjuhtimise teemade kõrval.
 • Koolitajad, teenusedisainerid ja teised programmis osalevad ettevõtted jagavad oma praktilisi kogemusi sarnastes olukordades ning aitavad osalejatel seeläbi neist õppida ning oma ettevõtte kontekstis rakendada.
 • Koolitajad ja teenusedisaineritest mentorid pakuvad objektiivset ja hinnanguvaba jooksvat tagasisidet.
 • Meistriklassi ülesehitus toetab koostööd osalevate turismiettevõtete vahel. Programmis on võimalus tutvuda ja kogemusi vahetada teiste ettevõtetega, et sobivusel arendada kas piirkondlikku või klienditeekonna ülest koostööd oma teenuste arendamisel.
 • Peale meistriklassi läbimist pakub Eesti Disainikeskus osalenud ettevõtetele vajadusel ja soovi korral jätkutuge või osalemist jätkutegevustes ja -programmides.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022" elluviimisel on Eesti Disainikeskus MTÜ.

Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kuidas osaleda?

Tutvuge osalemistingimustega ja täitke allolevalt lingilt KANDIDEERIMINE avanev vorm. Peale vormi täitmist võtab Eesti Disainikeskuse projektijuht Teiega ühendust ja lepib kokku virtuaalse intervjuu. Kandideerimise tähtaeg esimesse meistriklassi gruppi on 12.12.2021 ja osalejad selguvad hiljemalt 21.12.2021.

Info ja küsimuste korral

Ave Pill

EASi turismiarenduskeskuse ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793