Turismiettevõtete ja sihtkohtade külalislahkuse arenguprogramm

Allikas: Mart Vares, Visit Estonia

Kui soovid, et Sinu külastajad tuleksid Sinu juurde ikka ja jälle tagasi ning et nende külastuskogemus oleks nii meeldiv, et nad soovitaksid Sind ka oma sõpradele ja tuttavatele, siis külalislahkuse arenguprogramm on just Sulle!

Turismiettevõtete ja sihtkohtade külalislahkuse arenguprogramm

Külalislahkusel on oluline roll külastajate hoiakute ning rahulolu ja seeläbi ettevõtte ning sihtkoha konkurentsivõime kujundamisel. Külalislahkus võimaldab paremini mõista külastajat ja töötajat, arendada külastajakeskseid turismitooteid ja keskkonda ning muuta pakkumise meeldivaks, personaalseks, eristuvaks ning väärtuslikuks kogu külastajateekonna ulatuses, tõstes seeläbi ettevõtte ja sihtkoha kui terviku efektiivsust ja konkurentsivõimet.

Arenguprogrammi eesmärk on edendada külalislahkust Eesti turismiettevõtetes ja sihtkohtades ning seeläbi tõsta turismiettevõtete ja sihtkohade arendus- ja turundusorganisatsioonide teadlikkust, külastajate rahulolu ning ettevõtete ja sihtkohtade konkurentsivõimet turismis nii sise- kui välisturgudel.

Ootame külalislahkuse arenguprogrammiga liituma ettevõtteid, kellel on soov olulisel määral arendada külalislahkust!

Tähelepanu külalislahkusele

Tekkis küsimus "miks?". Sellest saab lugeda järgnevast failist.

Registreeri end arenguprogrammi

Arenguprogrammi kandideerimiseks täida osalemisankeet. Osalemissoovi esitanud ettevõtetega võetakse ühendust ja edastatakse teavet tulemustest ja edasistest tegevustest peale kandideerimistähtaja lõppu. NB! Tallinna turismiettevõtjatele suunatud arenguprogrammi seminaride sari toimub juba sel kevadel ning seetõttu palume Tallinna ettevõtjatel anda enda osalemissoovist teada hiljemalt 24.03. Teiste piirkondade esindajad saavad samuti juba praegu enda osalemissoovist teada anda, kuid teiste piirkondade seminaridele registreerumise tähtaeg on hilisem.

Arenguprogrammi kandideerimiseks täida osalemisankeet siin.

Külalislahkuse arenguprogrammi korraldus ja ajakava

Külalislahkuse arenguprogramm koosneb viiest ettevõtjatele suunatud seminaride sarjast, mis toimuvad 5 piirkonnas:
• Piirkond 1: Tallinn (kevad 2022)
• Piirkond 2: Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Tartumaa (sügis 2022)
• Piirkond 3: Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa (sügis 2022)
• Piirkond 4: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Lahemaa piirkond (kevad 2023)
• Piirkond 5: Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa (kevad 2023)

Igas piirkonnas toimub üks seminaride sari ning selles osalevad ettevõtted, kes tegutsevad selles piirkonnas. Eri piirkondades toimuvad seminaride sarjad on sisult samad, kuid seminaride raames esitletavad näited ja kaasatud praktikud lähtuvad osalevate ettevõtete ja piirkonna eripärast ning osalejate tegevusvaldkonnast.

Arenguprogrammis osaleb igast piirkonnast maksimaalselt 30 ettevõtet. Igast ettevõttest saab programmis osaleda 1 inimene, kelleks on võimaluse korral ettevõtte tegevjuht või võtmeisik, kellel on ettevõtte juhtimises ja otsuste tegemisel oluline roll või isik, kes vastutab ettevõttes turismitoodete/-teenuste, personali või teeninduskultuuri arendamise eest.

Seminarid toimuvad kell 9.00-17.00. Eelistatud on osalemine kohapeal, kuid soovi korral on võimalik osadela ka veebipõhiselt või kombineerides kahte võimalust päeva jooksul.

1. piirkond: Tallinn – kandideerimine avatud kuni 24. märtsini
• sissejuhatav veebiseminar 5. aprillil 2022
• seminarid (kohapeal): 6.04, 20.04, 5.05, 19.05 (kell 9.00-17.00). 

2. piirkond: Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Tartumaa – kandideerimine avatud kuni 4. septembrini
• sissejuhatav veebiseminar 20. septembril 2022 (NB! kuupäev muutus)
• seminarid (kohapeal): 21.09, 13.10, 27.10, 10.11 (NB! esimese seminaripäeva kuupäev muutus)

3. piirkond: Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa – kandideerimine avatud kuni 11. septembrini
• sissejuhatav veebiseminar 4. oktoobril 2022
• seminarid (kohapeal): 6.10, 20.10, 3.11, 17.11

4. piirkond: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Lahemaa piirkond – kandideerimine avatud kuni 8. jaanuarini 2023
• sissejuhatav veebiseminar 31. jaanuaril 2023
• seminarid (kohapeal): 2.02.2023, 16.02.2023, 2.03.2023, 16.03.2023

5. piirkond: Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa – kandideerimine avatud kuni 15. jaanuarini 2023
• sissejuhatav veebiseminar 6. veebruaril 2023
• seminarid (kohapeal): 7.02.2023, 22.02.2023, 9.03.2023, 23.03.2023

Külalislahkuse arenguprogrammi sisu

Siin saate tutvuda külalislahkuse arenguprogrammi ja seminaride sisuteemadega.

Koolitajad

Külalislahkuse arenguprogrammi koolitajatest saate lugeda järgnevast failist.

Külalislahkuse arenguprogrammi viib ellu EAS koostöös Turundusproff OÜga. Arenguprogrammi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Info ja küsimuste korral

Tatjana Koor

tootespetsialist

tatjana.koor@eas.ee

+372 627 9331

Eesti helide viktoriin | Puhka Eestis